Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti

Input: