Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v roku 2020 

Input: