Zabezpečenia plnenia záväzkov dlžníkov s dôrazom na zmeny platné v roku 2019 

Input: