Bankové záruky – ako ich používať v obchodných vzťahoch

Input: