Praktické zaobchádzanie s chránenými údajmi podľa zákona o GDPR zamerané na lekárov a zdravotnícke zariadenia s workshopom

Input: