Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2024
26.9.2023 Bratislava

Hneď ako vypíšeme nový termín, dáme Vám vedieť. Zanechajte nám prosím na seba kontakt.

Požiadať o nový termín:

Input: