Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova agenda v zahraničnej stavebnej praxi 

Popis

Z dôvodu rastu zahraničných investícií u nás rastie i rozsah tendrových podkladov, ktoré získavajú spoločnosti - VY - od zahraničných investorov. Dodávatelia sa tak stretávajú s úplne inou praxou, ako predstavuje Obchodný zákonník, čo je často dôvodom neúspechu v tendrovom konaní.

Komu je určený

pracovníkom prípravy, investorským zložkám, oddeleniam ponúk, stavbyvedúcim a technikom, ktorí vykonávajú práce na základe podmienok FIDIC (medzinárodná prax) a pre pracovníkov cenového oddelenia, ktorí prichádzajú do kontaktu so zmluvami na základe podmienok FIDIC

Obsahová náplň

1. deň

 • Úvod do problematiky zmluvných podmienok FIDIC.
 • Podmienky FIDIC, Obchodný zákonník a Verejné obstarávanie.
 • Zmluva FIDIC s investorom.
 • Prílohy zmluvy, ich nadradenosť a platnosť.
 • Oznámenie o prijatí ponuky (Letter of Acceptance).
 • Rizikový management po uzavretí zmluvy.
 • Funkcia a rozsah právomocí inžiniera.
 • Projektová dokumentácia, jej kolobeh a evidencia na stavbe.
 • Zavedenie archivácie projektu.
 • Časové plánovanie v prípade projektu FIDIC.
 • Prevzatie staveniska a zahájenie stavebných prác.
 • Zmluvy na subdodávky stavebných prác.
 • Zmluvy na projektové práce na základe podmienok FIDIC.
 • Claimová agenda v prípade podmienok FIDIC.
 • Požiadavky na viacpráce.
 • Požiadavky na predĺženie doby výstavby.
 • File management a organizácia riadenia projektu.

2. deň

 • Vedenie claimovej agendy dodávateľom.
 • Claimy voči projektantovi alebo projektovej dokumentácii.
 • Claimová agenda voči subdodávateľom.
 • Claimová agenda voči podmienkam vyhotovenia stavby.
 • Claimová agenda voči zmluvným podmienkam.
 • Claimová agenda z dôvodu vyššej moci (rizika na strane objednávateľa).
 • Organizačné a personálne zabezpečenie agendy.
 • Konzultantské a právne kancelárie v claimovej agende.
 • Vyčíslenie časových dopadov.
 • Vyčíslenie nákladov claimu.
 • Claimová agenda v podmienkach FIDIC (medzinárodná prax).
DátumMiestoCena  
19.4. – 20.4.2018Žilina600 EUR + DPHPrihlásiť sa
6.12. – 7.12.2018Bratislava600 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

fidic, claim, agenda, zahraničie, príprava, zložky, investor, ponuka, stavbyvedúci, technik, podmienka, investor, zmluva, ponuka, inžinier, právomoc, stavenisko, manažment, výstavba, projekt, riziko, rozsah, vedenie, projektant, subdodávateľ, vyhotovenie, medziinárodná prax, nemecká prax, konzultant, organizácia, dodávateľ

Lektor

Dr. Ing. Milan Oleríny

Už v rokoch 1984 - 1992 pracoval pre jednu z najväčších nemeckých stavebných firiem Walter Bau, AG na projekte výstavby oceliarne.  Neskôr sa podieľal na mnohých stavebných projektoch v Čechách i na Slovensku, medzi inými na prípravách projektov nákupných centier, administratívnych objektov, tlačiarne, logistického centra i na výstavbe štadiónu.

V

Časový harmonogram

1. deň

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 12.30  prednáška
 • 12.30 – 13.15  obed
 • 13.15 – 16.00  prednáška a diskusia

2. deň

 • 9.00 – 12.30  prednáška
 • 12.30 – 13.15  obed
 • 13.15 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru&summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Pán Oleríny je jednoznačne odborník z tejto oblasti, jeho prednáška bola doplnená o skúsenosti z praxe." Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

"Seminár splnil sľubovanú obsahovú stránku. Prednášajúci Oleríny je zjavne odborník v danej oblasti a zvolil dobrú a pochopiteľnú formu prednášky." Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ďalšie semináre lektora: