Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Zásobovanie budov energiami

Popis

Z hľadiska zásobovania sídlisk a budov energiami sa sústredíme na problematiku zásobovania teplom – teplofikáciu, zásobovanie plynom – plynofikáciu a zásobovanie elektrickou energiou – elektrofikáciu. Počet energetických sietí na území obytného okrsku resp. priemyselného závodu bude záležať od počtu zdrojov resp. napojení na jednotlivé energetické zdroje. Pričom predpokladáme, že jednotlivé druhy energií budeme využívať nasledovne:

Tepelná energia sa do sídlisk a budov dostáva prostredníctvom sústavy centralizovaného zásobovania teplom (SCZT), ktorá má hlavné uplatnenie v mestských sídelných útvaroch a v priemyselných prevádzkach. Zabezpečuje hlavne teplo pre sústavy ústredného vykurovania a zároveň zabezpečujú potrebu tepla na prípravu teplej vody a pre potreby vetracích a klimatizačných sústavy prípadne pre technológiu.

Zemný plyn sa uplatňuje ako palivo pre zdroje tepla (domové kotolne, výhrevne a teplárne) a využíva sa aj na prípravu jedál a pokrmov

Elektrická energia je v podstate je najuniverzálnejšia a môžeme ju použiť na zabezpečenie: svetla ako osvetlenie, ako zdroj pre elektrické spotrebiče   v domácnosti, môžeme ho využiť na zabezpečenie tepla pre priame alebo nepriame vykurovanie, prípravu jedál – elektrické sporáky, na prenos dát v telekomunikácii a pod.

Komu je určený

montážnym a servisným technikom, obchodno-technickým pracovníkom, projektantom, energetikom, správcom budov, všetkým záujemcom o problematiku

Obsahová náplň

 • Prognózy vývoja energetiky do roku 2100. Prehľad výskytu primárnych zdrojov energie vo svete. Hlavné ciele energetickej politiky SR. 
 • Druhy a formy energie, štruktúra a rast potreby energií. Sféry dôležitosti zásobovania energiami. Cestnosť zásobovanie. Štruktúra osídlenia. Bilancie potreby tepla a energie. 
 • Zdroje tepla pre sústavy CZT(okrskové kotolne, výhrevne, teplárne). Odovzdávacie stanice tepla. 
 • Tepelné siete, druhy, rozdelenie, použitie. Tepelné izolácie. Objekty na tepelných sietiach a kompenzácia potrubnej rozvodnej siete. 
 • Potreba zemného plynu pre jednotlivé odberné miesta. Celkové bilancie potrieb zemného plynu. Druhy plynárenských sietí, rozdelenie, použitie a výpočet. 
 • Meracie a regulačné stanice zdrojov tepla a regulačné stanice obytných okrskov. 
 • Bilancie potrieb elektrickej energie. Dôležitosť a kategórie odberu, hustota odberu, zdroje elektrickej energie. Distribučné elektrické siete radiálne, okružné, mrežové. 
 • Obnoviteľné zdroje energie a ich uplatnenie v sústavách centralizovaného zásobovania teplom. 
DátumMiestoCena  
13.9.2017Bratislava150 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

Teplofikácia, plynofikácia, elektrofikácia, emisie, spotreba, energia, budova, zásobovanie, energetika, teplo, plyn, regulačná stanica, zdroj, zemný plyn

Lektor

doc. Ing. Ján Takács PhD.

Absolvoval Strojnícku fakultu SVŠT v Bratislave, študijnom odbore: Tepelné a jadrové energetické stroje a zariadenia. Vysokoškolské štúdium som úspešne ukončil v roku 1978 obhájením diplomovej práce na tému: „Vplyv nabíjacieho tlaku na exergetickú účinnosť špičkových energetických akumulátorov tepla.“

Od 1. februára 1981 je asistent (1981-83),

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.00  prednáška
 • 11.00 – 11.15  prestávka na občerstvenie
 • 11.15 – 13.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: