Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Elektronické trhovisko

Popis

Počas školenia získate potrebné informácie o elektronickom kontraktačnom systéme a hlavne o elektronickom trhovisku - o jeho hlavných prínosoch a výhodách. Počas školenia máte možnosť konzultovať svoje otázky s odborníčkou JUDr. Annou Karasovou.

Komu je určený

odberateľom, verejným obstarávateľom, obstarávateľom, uchádzačom, dodávateľom

Obsahová náplň

Elektronický kontraktačný systém
Elektronické trhovisko a jeho hlavné prínosy a výhody

 • Čo nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Kto nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Kto dodáva tovar, poskytuje služby a uskutočňuje stavebné práce na elektronickom trhovisku.
 • V akých finančných limitoch sa nakupuje na elektronickom trhovisku.
 • Aký je postup pri registrácii objednávateľa.
 • Aký je postup pri registrácii dodávateľa.
 • Knižnica – register opisných formulárov.
 • Na čo slúži opisný formulár.
 • Ako sa vytvára opisný formulár.
 • Aký je postup dodávateľa pri  spracovaní ponuky (ponukový formulár).
 • Aký je postup objednávateľa pri spracovaní objednávky (objednávkový formulár).
 • Čo sú to objednávkové atribúty.
 • Čo je to karanténa a rozpor.
 • Načo slúži zmluvný formulár.
 • Referenčný formulár.
 • Protokol o priebehu zadávania zákazky.
 • Register dodávateľov – osobné profily.
 • Register objednávateľov – profily.
 • Registre používateľov/verejnosti.
 • Register ponúk (katalóg ponúk).
 • Register opisov predmetov zákazky (knižnica).
 • Register zmlúv (CRZT).
 • Register mesačných prieskumov o vývoji cien:
  • Registre zadávania zákaziek vyhlásených, prebiehajúcich,  dokonaných a nedokonaných.
 • Register referencií z trhoviska – black list.
 • Postupy zadávania zákaziek na ET podľa § 96, § 97, § 98.
 • Obchodné podmienky elektronického trhoviska.
 • Trhový poriadok.

Diskusia počas výkladu

 

DátumMiestoCena  
15.12.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

elektronické trhovisko, trhovisko, kontraktačný systém, tovar, služby, knižnica, opisný formulár, ponukový formulár, objednávkový formulár, objednávkové atribúty, zmluvný formulár, referenčný formulár, register, zákazka, trhový poriadok

Lektor

JUDr. Anna Karasová

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov problematiky verejného obsatarávania. Venuje sa príprave a realizácií verejných súťaží, užších súťaží, rokovacích konaní so zverejnením i bez zverejnenia ako aj podprahovým metódam verejného obstarávania. Zároveň vykonáva poradenskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe ponúk pre uchádzačov.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Prístup lektorky pani Karasovej, kvalita seminara, využiteľnosť v praxi." FAST PLUS, spol. s r.o.

"Na seminári som sa dozvedela veľa informácií a tiež veľmi dôležité veci, na ktoré by som neprišla." STARM, s.r.o.

Ďalšie semináre lektora: