Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách 

IKEA

Popis

Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdňový seminár, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Skúsení lektori sú zárukou kvalitných informácií, krásne prostredie zárukou oddychu

Komu je určený

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Obsahová náplň

1. deň - obsah školenia

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 • Pohonné látky, ich zobrazenie v účtovníctve a uplatnenie do daňových výdavkov (uplatňovanie pohonných výdavkov do daňových výdavkov; možnosti a, spôsoby uplatňovania výdavkov na pohonné látky do daňových výdavkov, výhody a nevýhody rôznych spôsobov uplatňovania pohonných látok do daňových výdavkov, nákup pohonných látok v IČŠ, účtovanie a problematika DPH).
 • Reklama (účtovné a daňové aspekty reklamy, formy a spôsoby reklamy, reklamné predmety, výherné súťaže, webové stránky, zľavové poukážky, sponzoring, daňovo uznané výdavky, problematika DPH).
 • Rezervy (účtovanie – tvorba, použitie a zrušenie, daňovo uznaná tvorba rezerv).
 • Zahraničné závislé osoby a vykazovania v poznámkach a v daňovom priznaní (úprava základu dane z príjmov zahraničných závislých osôb, výnimky v úprave základu dane z príjmov).
 • Licenčné poplatky (zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, účtovanie, oznamovacia povinnosť, dôsledky nezaplatenia zrážkovej dane z licenčných poplatkov).
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov (časové rozlíšenie z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov, výnimky z časového rozlišovania).
 • Opravné položky a odpis pohľadávok (tvorba, zúčtovanie a zrušenie opravných položiek, daňové dôsledky, dlžníci v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii, dlžníci vymazaný z OR SR ex offo, účtovné a daňové dôsledky odpisu pohľadávky).
 • Kurzové rozdiely (kurzové rozdiely so zameraním na prijaté a poskytnuté preddavky v obchodných a pracovno-právnych vzťahoch).
 • Odpisy majetku (účtovné a daňové odpisy DHM, DNM a majetku obstaraného finančným prenájmom; rovnomerné a zrýchlené odpisovanie majetku).
 • DPH z IČŠ (nákupy uskutočnené v IČŠ, povinnosti zdaniteľných osôb a platiteľov DPH, účtovanie DPH platenej v IČŠ a požiadanie o vrátenie dane).

2. deň - obsah školenia

Reklama z účtovného a daňového hľadiska

 • Podstata pojmu reklama.
 • Prostriedky reklamy.
 • Reklamné nosiče.
 • Reklamné a propagačné predpisy.
 • Náklady na reprezentáciu a pohostenie.
 • Časové rozlíšenie nákladov na reklamu a výnimky z časového rozlíšenia.
 • Reklama a nepodnikateľské subjekty.
 • Reklama a propagácia vo vzťahu k zahraničiu.
 • Reklama a zákon o dani z príjmov.
 • Reklama a zákon o DPH.
 • Reklama a jej zaúčtovanie v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania.
 • Diskusia.

Pohľadávky komplexne (vznik, postúpenie, odpis, inventarizácia)

 • Náležitosti účtovného dokladu – faktúry.
 • Účtovanie a oceňovanie pohľadávok pri ich vzniku.
 • Účtovanie a oceňovanie pohľadávok v cudzej mene pri ich vzniku.
 • Vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska (DPH, DzP).
 • Účtovanie a oceňovanie postúpených pohľadávok.
 • Účtovanie a oceňovanie postúpených pohľadávok v cudzej mene.
 • Odpis pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska.
 • Inventarizácia pohľadávok.
 • Vykazovanie pohľadávok.
 • Daňová problematika v súvislosti s pohľadávkami (DPH, DzP).
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

3. deň - obsah školenia

Odložená daň v účtovníctve podnikateľského subjektu

 • Legislatívna úprava.
 • Odpočítateľné dočasné rozdiely.
 • Zdaniteľné dočasné rozdiely.
 • Praktické príklady vzniku dočasných rozdielov.
 • Spôsob výpočtu odloženej dane.
 • Účtovanie odloženej dane.
 • Vykazovanie odloženej dane.
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

Reporting materskej spoločnosti ( IFRS 3)

 • Identifikácia podnikovej kombinácie
 • Akvizičná metóda - reporting pre materskú spoločnosť ku dňu akvizície:
 • určenie dátumu akvizície
 • vykazovanie a oceňovanie identifikovateľného nadobudnutého majetku, prevzatých záväzkov
 • vykazovanie a oceňovanie goodwillu alebo zisku z výhodnej kúpy
 • Následné oceňovanie a účtovanie po akvizícií.
 • reporting pre materskú spoločnosť po akvizícii.
 • Základné rozdiely medzi IFRS a postupmi účtovania používanými v SR
 • Ilustrácia reportingu na príkladoch.
DátumMiestoCena  
8.11. – 10.11.2017Vysoké Tatry640 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

účtovníctvo, dane

Lektor

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daňový poradca, odborník na problematiku účtovníctva a daní. Dlhodobo sa venuje odbornej lektorskej a publikačnej činnosti. Z oblasti účtovníctva a daní má dlhoročné skúsenosti z praxe ako majiteľ účtovníckej firmy. Patrí medzi obľúbených lektorov našej spoločnosti.

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu, je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS...

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 16.00  prednáška a diskusia

 


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
">Zdielať na FacebookuZdielať na Twitteru &summary=&source=Verlag Dashöfer: " target="_new">Zdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Ďakujem za Váš materiál ku školeniu Účtovný a daňový koktejl. V budúcnosti ho rada použijem pri svojej práci. Čo sa týka školenia, ja osobne som bola spokojná, úroveň a obsah prednášok splnil moje očakávania. Myslím, že v prípade organizovania školení, ktoré obsahom budú prospešné pri mojej práci, budem určite uvažovať o účasti. " účastníčka seminára

"Bola som spokojná, zrozumiteľný výklad, praktické príklady. Vysoko pozitívne hodnotím celý seminár a celkový priebeh prednášok. " Vodohospodárska výstavba, š.p.

"Veľmi pútavá prednáška, veľa informácií z praxe, komunikácia s účastníkmi, humorné príbehy. Jednoducho vynikajúci seminár." HA -NA consult, s.r.o.

"Pán Tužinský - odborné znalosti, príjemný prejav, veľký záujem o potreby účastníkov." TORY CONSULTING, a.s. Košice

"Odbornosť lektorov. Plne vyhovujúci, možnosť spojiť školenie i relax, príjemné prostredie." KONGSBERG AUTOMOTIVE, s.r.o.

 

Ďalšie semináre lektora: