Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Riadenie cash flow a likvidity

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow firmy a s ním súvisiacich parametrov zabezpečujúcich jej likviditu. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

Komu je určený

podnikateľom, finančným analytikom a manažérom, ktorí sa zaoberajú riadením finančných tokov firmy, monitorovaním a vyhodnocovaním zdravia finančných tokov firmy a pre pracovníkov zabezpečujúcich operatívne a strategické finančné riadenie

Obsahová náplň

 • Účtovníctvo – zdroj ekonomických informácií:
  • druhy účtovných výkazov,
  • účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve,
  • väzby medzi finančnými výkazmi (tribilančný systém).
 • Cash flow:
  • metódy vykazovania peňažných tokov,
  • grafické vyjadrenie vzťahu cash flow,
  • komponenty cash flow (čistý zisk, odpisy a amortizácia, úvery, prevádzkový kapitál, kapitálové výdaje),
  • cash flow analýza.
 • Cash flow ako ukazovateľ finančnej stability:
  • ponímanie Výkazu cash flow a ukazovateľov na báze cash flow,
  • charakteristika ukazovateľov na báze cash flow,
  • štruktúra cash flow a jej vplyv na finančnú stabilitu,
  • faktory ovplyvňujúce vývoj cash flow.
 • Analýza likvidity:
  • ukazovatele likvidity a ich interpretácia,
  • identifikátory monitorovania reálnej likvidity firmy,
  • faktory ovplyvňujúce zvýšenie/zníženie úrovne likvidity,
  • likvidné riziko – hlavné príčiny vzniku.
 • Diskusia.
DátumMiestoCena  
5.12.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

Cash Flow, likvidita, riadenie cash flow

Lektor

Ing. Dušan Preisinger

Lektor s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Pôsobil v súkromnej sfére ako odborník na kalkulácie, rozpočty a analýzu ekonomických ukazovateľov, neskôr ako analytik v bankovom sektore. V súčasnosti sa okrem analytickej činnosti a poradenstva aktívne venuje lektorovaniu.

Časový harmonogram

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 11.30  prednáška
 • 11.30 – 12.30  obed
 • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code
Referencie:

"Spokojný, aktívne moderovanie diskusie zúčastnených." Eustream, a.s.

 

Ďalšie semináre lektora: