Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

5 pohľadov na GDPR

Popis

Už 25.05.2018 nastanú zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR so sebou prinesú mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť.

Na tejto jedinečnej konferencii vám ponúkneme postoj 5 odborníkov z rôznych oblastí k nariadeniu GDPR z pohľadu:

Komu je určený

Problematika ochrany osobných údajov sa týka širokého okruhu subjektov. Konferencia je určená predovšetkým tým záujemcov, ktorí vo svojej praxi prichádzajú do styku s týmito oblasťami, najmä právnym zástupcom, zodpovedným osobám (vo vzťahu k ochrane osobných údajov) a osobám zodpovedným za IT bezpečnosť, manažérom, HR špecialistom, konateľom, majiteľom firiem a iným.

DátumMiestoCena  
30.1.2018Žilina165 EUR + DPHPrihlásiť sa
15.2.2018Prešov165 EUR + DPHPrihlásiť sa
15.3.2018Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

Lektor

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava

Pavol Lupták

VÝKONNÝ RIADITEĽ, CERTIFIKOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ ŠPECIALISTA

Vyštudoval FEI-STU v Bratislave a FEL-ČVUT v Prahe odbor informatika s diplomovou prácou zameranou na ultrabezpečné systémy. Je držiteľom prestížnych bezpečnostných certifikácii CISSP a CEH, vedie slovenskú OWASP pobočku. Je tiež spoluzakladateľom organizácií Progressbar a SOIT, kde vedie

Peter Jurák

Pôsobí ako zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov vo viacerých inštitúciách. Má skúsenosti z vypracovania bezpečnostných projektov pre spoločnosti od roku 2013 v oblasti ochrany osobných údajov. Vďaka jeho zameraniu externej zodpovednej osoby sa vie pozrieť na bezpečnosť aj z pohľadu zamestnancov, manažérov a majiteľov spoločností.

JUDr. Irena Hudecová

Špecializuje sa na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných

Časový harmonogram

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:45  JUDr. Irena Hudecová , Úrad na ochranu osobných údajov

GDPR trochu inak. Prierez najvýznamnejšími zmenami v porovnaní so súčasnou úpravou.

Cieľom príspevku je poskytnutie základných informácií účastníkom o najvýznamnejších zmenách, ktoré GDPR prináša v porovnaní so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to vo vzťahu k základným zásadám spracúvania, právnym základom, právam dotknutých osôb ako aj prvok slúžiacim na preukázanie súladu s GDPR

 • Pôsobnosť nového zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 • Nové pojmy GDPR.
 • Porovnanie zmien v základných zásadách spracúvania osobných údajov.
 • Zásada transparentnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, zásada správnosti, minimalizácie uchovávania, bezpečnosti.
 • Porovnanie zmien v právnych základoch spracúvania.
 • Súhlas a zmeny podľa GDPR.
 • Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy a zákonnej povinnosti.
 • Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti.
 • Spracúvanie nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov.
 • Spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.
 • Spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov.
 • Zmeny v informačnej povinnosti.
 • Kamerové systémy a marketing
 • Prvky zabezpečenia súladu s požiadavkami GDPR.
 • Akreditácia.
 • Certifikácia.
 • Kódexy správania.
 • Zodpovedná osoba.
 • Pokuty - sú naozaj obligatórne?

10:45 – 11:00 - Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:00  JUDr. Irena Hudecová , Úrad na ochranu osobných údajov

GDPR trochu inak. Prierez najvýznamnejšími zmenami v porovnaní so súčasnou úpravou.

Pokračovanie prednášky.

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 - 13:45 -   Mgr. Zuzana MotúzováJUDr. Pavol Lacko LL.M., advokátska kancelária

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako zabezpečiť súhlas so spracovaním osobných údajov spätne, ale aj do budúcna.

13:45 – 14:15   Pavol Lupták, certifikovaný bezpečnostný špecialista

GDPR – tak dobrý, až musí byť povinný.

14:15 – 14:45   Peter Jurák, konzultant OOU

Ako môže vyzerať GDPR projekt pre štandardnú firmu?

 • § Ktoré časti a opatrenia bude určite zahŕňať? Porovnanie s predchádzajúcou verziou bezpečnostného projektu. 
 • § V druhej časti sa budeme venovať analýze osobných údajov. Vytvorenie tejto analýzy je obvykle prvý krok GDPR projektu. 

14:45 -15:00 - Diskusia

15:00 – 15:30 - Tombola a ukončenie konferencie

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: