Konferencia:
5 pohľadov na GDPR

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie

Téma

Pripravte sa spolu s nami na zmeny, ktoré so sebou prináša nariadenie GDPR včas. Na konferencii vystúpia 5 renomovaní odborníci, ktorí sa na nariadenie GDPR pozrú z viacerých uhlov pohľadu. Zúčastnite sa aj vy tejto konferencie, získajte cenné informácie z rôznych pohľadov pohodlne na jednom mieste a vyhnite sa možným pokutám.

termín

Program konferencie - 5 pohľadov na GDPR

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 - 10:00   Mgr. Zuzana Motúzová,  JUDr. Pavol Lacko LL.M., advokátska kancelária Motúzová & Lacko

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako zabezpečiť súhlas so spracovaním osobných údajov spätne, ale aj do budúcna.

10:00 – 10:45   Pavol Lupták, certifikovaný bezpečnostný špecialista

GDPR – tak dobrý, až musí byť povinný.

10:45 - 11:00 Prestávka s občerstvením

11:00 - 12:00   JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

GDPR trochu inak. Prierez najvýznamnejšími zmenami v porovnaní so súčasnou úpravou.

Cieľom príspevku je poskytnutie základných informácií účastníkom o najvýznamnejších zmenách, ktoré GDPR prináša v porovnaní so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to vo vzťahu k základným zásadám spracúvania, právnym základom, právam dotknutých osôb ako aj prvok slúžiacim na preukázanie súladu s GDPR

 • Pôsobnosť nového zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 • Nové pojmy GDPR.
 • Porovnanie zmien v základných zásadách spracúvania osobných údajov.
 • Zásada transparentnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, zásada správnosti, minimalizácie uchovávania, bezpečnosti.
 • Porovnanie zmien v právnych základoch spracúvania.
 • Súhlas a zmeny podľa GDPR.
 • Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy a zákonnej povinnosti.
 • Spracúvanie nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti.
 • Spracúvanie nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov.
 • Spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.
 • Spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov.
 • Zmeny v informačnej povinnosti.
 • Kamerové systémy a marketing
 • Prvky zabezpečenia súladu s požiadavkami GDPR.
 • Akreditácia.
 • Certifikácia.
 • Kódexy správania.
 • Zodpovedná osoba.
 • Pokuty - sú naozaj obligatórne?

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 13:10 - Prezentácia produktu: Online portál - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Ing. Nadežda Fuksová

13:10 – 14:40   JUDr. Irena Hudecová, Úrad na ochranu osobných údajov

GDPR trochu inak. Prierez najvýznamnejšími zmenami v porovnaní so súčasnou úpravou.

Pokračovanie prednášky.

14:40 – 14:55   Peter Jurák, konzultant OOU

Ako môže vyzerať GDPR projekt pre štandardnú firmu?

§ Ktoré časti a opatrenia bude určite zahŕňať? Porovnanie s predchádzajúcou verziou bezpečnostného projektu.

§ V druhej časti sa budeme venovať analýze osobných údajov. Vytvorenie tejto analýzy je obvykle prvý krok GDPR projektu.

14:55 – 15:45 Diskusia, tombola, ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - 5 pohľadov na GDPR

DARČEK

Každý účastník konferencie dostane darček: "Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.– nová právna úprava od 25.5.2018.

Zákon o ochrane osobných údajov

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Už 25.05.2018 nastanú zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR so sebou prinesú mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť.

Na tejto jedinečnej konferencii vám ponúkneme postoj 5 odborníkov z rôznych oblastí k nariadeniu GDPR z pohľadu:

 • Úradu na ochranu osobných údajov SR (JUDr. Irena Hudecová),
 • advokátskej kancelárie (JUDr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.),
 • certifikovaného bezpečnostného špecialistu (Pavol Lupták)
 • GDPR konzultanta (Peter Jurák).

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - 5 pohľadov na GDPR

Problematika ochrany osobných údajov sa týka širokého okruhu subjektov. Konferencia je určená predovšetkým tým záujemcov, ktorí vo svojej praxi prichádzajú do styku s týmito oblasťami, najmä právnym zástupcom, zodpovedným osobám (vo vzťahu k ochrane osobných údajov) a osobám zodpovedným za IT bezpečnosť, manažérom, HR špecialistom, konateľom, majiteľom firiem a iným.

Lektori - 5 pohľadov na GDPR

JUDr. Irena Hudecová

JUDr. Irena Hudecová

Špecializuje sa na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti, a to tak z pozície advokátky, ako aj inšpektorky Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave nariadenia aj tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov. Pravidelne zastupuje Úrad na ochranu osobných údajov SR na medzinárodných stretnutiach a pracovných zasadnutiach WP 29. V roku 2017 sa ako člen kontrolného tímu vybraný Európskou komisiou zúčastnila medzinárodnej kontroly Schengenského informačného systému iného členského štátu EÚ. V tomto istom roku na základe nominácie od Európskej komisie školila zástupcov Úradu na ochranu osobných údajov v Macedónsku, ako správne nastaviť skúšky pre zodpovednú osobu a overiť ich kvalifikáciu. 

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Pavol Lupták

Pavol Lupták

VÝKONNÝ RIADITEĽ, CERTIFIKOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ ŠPECIALISTA

Vyštudoval FEI-STU v Bratislave a FEL-ČVUT v Prahe odbor informatika s diplomovou prácou zameranou na ultrabezpečné systémy. Je držiteľom prestížnych bezpečnostných certifikácii CISSP a CEH, vedie slovenskú OWASP pobočku. Je tiež spoluzakladateľom organizácií Progressbar a SOIT, kde vedie sekciu pre IT bezpečnosť.

Pavol má pravidelné prezentácie na rôznych svetových bezpečnostných konferenciách (Holandsku, Luxembursku, Berlíne, Varšave, Krakove, Prahe).

V minulosti demonštroval možnosť zneužitia SMS lístkov vo všetkých veľkých mestách Európy, spolu s kolegom Norbertom Szeteiom demonštroval masívne prelomenie čipových kariet Mifare Classic. Má 14-ročné skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti a penetračného testovania a tvorby najrozličnejších bezpečnostných auditov vrátane sociálneho inžinierstva, či forenznej analýzy.

Je spoluautor testovacej príručky OWASP Testing Guide v3, detailne ovláda OSSTMM, ISO17799/27001, má dlhoročné skúsenosti s manuálnym vyhľadávaním zraniteľností a rôznymi bezpečnostnými nástrojmi. Ovláda množstvo programovacích jazykov (ASM, C, C++, XSLT, Perl, Java, PLSQL, Lisp, Prolog, skriptovacie jazyky) a operačných systémov, venuje sa tiež VoIP a zaujímavému výskumu v oblasti IT bezpečnosti.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Peter Jurák

Peter Jurák

Pôsobí ako zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov vo viacerých inštitúciách. Má skúsenosti z vypracovania bezpečnostných projektov pre spoločnosti od roku 2013 v oblasti ochrany osobných údajov. Vďaka jeho zameraniu externej zodpovednej osoby sa vie pozrieť na bezpečnosť aj z pohľadu zamestnancov, manažérov a majiteľov spoločností.

Časový harmonogram - 5 pohľadov na GDPR

8:30 – 9:00 | Registrácia účastníkov s občerstvením

9:00 – 10:00 | Súhlas so spracovaním osobných údajov.

10:00 – 10:45| GDPR – tak dobrý, až musí byť povinný

10:45 – 11:00 |Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:00 | GDPR trochu inak. Prierez najvýznamnejšími zmenami v porovnaní so súčasnou úpravou.

12:00 – 13:00 | Obed

13:00 – 13:10 | Prezentácia produktu: Online portál - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Ing. Nadežda Fuksová

13:10 – 14:40 | GDPR trochu inak. Prierez najvýznamnejšími zmenami v porovnaní so súčasnou úpravou.

14:40 – 14:55| Ako môže vyzerať GDPR projekt pre štandardnú firmu?

14:55 – 15:45| Diskusia, tombola, ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - 5 pohľadov na GDPR

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Fotogaléria - 5 pohľadov na GDPR

Video

video

Partneri - 5 pohľadov na GDPR

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

           www.nadsme.sk        CRIFnethemba

marykaymarykaymarykay


               

Mediálny partner

education

Iné produkty k danej téme - 5 pohľadov na GDPR