Konferencia:
Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie

Téma

Pripravili sme pre Vás koncentrát informácií, ktoré sú významné pre mzdových účtovníkov. Počas konferencie si môžete vypočuť prehľad dôležitých zmien v mzdovej učtárni, informácie k ročnému zúčtovaniu dane. Skúsené lektorky budú tiež hovoriť o zmenách v ochrane osobných údajov a Zákonníku práce.

termín

Program konferencie - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov s občerstvením

9:00– 10:30   Ing. Martina Švaňová

Najdôležitejšie zmeny z oblasti miezd od 1.1.2018

Zmeny v sociálnom poistení

 • maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov,
 • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrad príjmu a nemocenskej dávky,
 • odvodová úľava.

 Zmeny v zdravotnom poistení:

 • odvodová úľava,
 • odpočitateľná položka na zdravotné poistenie.

Zmeny v dani zo závislej činnosti:

 • nezdaniteľná časť základu dane,
 • daňový bonus,
 • schválené legislatívne zmeny.

Úprava životného minima:

 • vplyv na exekučné zrážky,
 • aké zmeny nás čakajú v exekúciách.

Ročné zúčtovanie dane:

 • termíny a lehoty na vykonanie RZD,
 • potvrdenie o príjme zo závislej činnosti,
 • nezdaniteľné časti základu dane,
 • daňový bonus,
 • sadzba dane,
 • výpočet ročného zúčtovania dane,
 • preplatky / nedoplatky dane,
 • darovanie dane -  2% (3%) za rok 2017.

10:30 – 10:45 - Prestávka s občerstvením

10:45 - 12:00   JUDr. Zdeňka Dvoranová

Najdôležitejšíe zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2018

 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky,
 • zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní pri neskorom prihlásení zamestnanca,
 • nové príplatky podľa Zákonníka práce,
 • dohody o prácach mimo pracovného pomeru.

12:00 - 13:00 - Obed

13:00– 14:40  JUDr. Miroslava Verčíková

Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

 • čo znamená GDPR pre personalistov a mzdárov,
 • čo má obsahovať osobný spis,
 • o čom musíte informovať zamestnanca podľa GDPR,
 • pracovná zmluva a dohoda o pracovnej činnosti podľa GDPR,
 • monitorovanie zamestnancov.

14:40 - Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

 

Popis

Pripravili sme pre Vás koncentrát informácií, ktoré sú významné pre mzdových účtovníkov. Počas konferencie si môžete vypočuť prehľad dôležitých zmien v mzdovej učtárni, informácie k ročnému zúčtovaniu dane. Skúsené lektorky budú tiež hovoriť o zmenách v ochrane osobných údajov a Zákonníku práce.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

mzdovým účtovníkom, majiteľom, konateľom, personalistom

Lektori - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

JUDr. Miroslava Verčíková

JUDr. Miroslava Verčíková

Uznávaná lektorka s množstvom skúseností v oblasti práva už niekoľko rokov vedie v našej spoločnosti seminár týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Okrem teoretických poznatkov poskytuje účastníkom odpovede a cenné rady z praxe.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Právnička, špecialistka na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a sociálne zabezpečenie s vyše 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Lektorka, pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania a od roku 1994 pracuje ako expert v oblasti pracovného práva, kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Časový harmonogram - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Najdôležitejšie zmeny z oblasti miezd od 1.1.2018

10:30 – 10:45 | Prestávka s občerstvením

10:45– 12:00 | Najdôležitejšie zmeny v Zákonníku práce od 1.1.2018

12:00 – 13:00 | Obed

13:00– 14:40 | Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende

14:40 - | Diskusia, tombola a ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Fotogaléria - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

Video                                 

video     

Partneri - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                   

                       

   marykay

Mediálny partnerIné produkty k danej téme - Mzdy a personalistika 2018 - najdôležitejšie novinky a zmeny