Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Manažér ako líder a kouč

Popis

Naučte sa používať koučovací prístup v práci manažéra s cieľom využívať potenciál členov tímu tak, aby tím pracoval efektívne a dosahoval stanovené ciele. Súčasťou dvojdňového seminára je videotréning, ktorý Vám podá dôležitú spätnú väzbu. Tréning je vedený skúsenou koučkou v malej skupine účastníkov.

Komu je určený

manažérom a vedúcim pracovníkom, ktorí majú záujem o využívanie holistického princípu riadenia biznisu a vedenia ľudí

Obsahová náplň

Líder a manažér:

 • ich úlohy a vplyv na tím,
 • rozdielne úlohy, ako ich efektívne prepojiť.

Manažérska komunikácia s tímom a jeho členmi:

 • identifikácia tímových rolí členov tímu,
 • transakčná analýza, jej scenáre a úloha dospelého.

Vedenie ľudí:

 • identifikácia kompetencií a motivácie členov tímu,
 • rozdielny prístup k vedeniu jednotlivcov s cieľom vytvorenia harmonického a efektívneho tímu,
 • štýly vedenia – kedy inštruktáž, kedy direktíva, kedy participácia a kedy delegovanie,
 • dva manažérske prístupy: Čo navrhuješ? a Rozhodol som,
 • využitie potenciálu členov tímu pri plnení krátkodobých a dlhodobých cieľov,
 • rozvoj jednotlivcov a tímu.

Koučujúci manažér:

 • čo je koučing, v čom pomáha, kompetencie kouča,
 • čo je koučovací prístup,
 • manažér ako kouč a kouč ako manažér,
 • koučing v práci manažéra – kde, kedy a ako ho využívať,
 • úlohy manažéra: riadenie biznisu, vedenie ľudí, rozvoj členov tímu a celého tímu,
 • riziká koučujúceho manažéra – citlivé prepojenie manažérskej zodpovednosti za stanovovanie cieľov, dosahované výsledky a zodpovednosti koučujúceho manažéra za vedenie a rozvoj jednotlivcov a tímu,
 • koučing versus mentoring.

Videotréning:

 • videotréning koučovacieho prístupu každého manažéra,
 • spätná väzba (na požiadanie lektor odovzdá záznam na DVD zadávateľovi).

Akčný plán:

 • kde, ako a kedy uplatním koučovací prístup v mojej práci.
DátumMiestoCena  
23.10. – 24.10.2017Bratislava450 EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

manažér, líder, kouč, tím, koučing, plnenie cieľov, holistický princíp

Lektor

Mgr. Eva Martinovičová

Vyštudovala farmáciu, následne pracovala 15 rokov ako manažérka na rôznych pozíciách vo farmaceutických spoločnostiach. Počas svojej praxe úspešne viedla projekty a tímy a rozvíjala potenciál ich členov. Ako koučujúca manažérka si uvedomila významnosť koučingu, ako nástroja pri rozvoji a dosahovaní cieľov. Rozhodla sa preto koučinug venovať

Časový harmonogram

1.deň

 • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
 • 9.00 – 12.30  prednáška
 • 12.30 – 13.15  obed
 • 13.15 – 16.00  prednáška a diskusia

2.deň

 • 9.00 – 12.30  prednáška
 • 12.30 – 13.15  obed
 • 13.15 – 16.00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
Registrujte sa tu.
Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
This is a QR Code

Ďalšie semináre lektora: