Dashöfer eNoviny Semináre Konferencie Blog
 +421 905 299 299

Ako získať prostriedky pre organizácie verejnej správy

Popis

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s existujúcimi možnosťami pre získavanie prostriedkov pre verejné inštitúcie z externých medzinárodných zdrojov, princípmi pre vyhľadávanie a identifikovanie vhodných zdrojov, ako aj základné pravidlá pre prípravu projektových žiadostí. Súčasťou seminára bude aj ukážka rôznych formulárov projektových žiadostí a rozpočtov. Konkrétnym výstupom seminára bude vypracovanie projektového zámeru podľa metódy logickej matice.

Komu je určený

verejným inštitúciam (napr. univerzity, iné vzdelávacie inštitúcie, múzeá), obce a mestá - pracovníkom zodpovedným za prípravu projektov a rozvoj

Obsahová náplň

Prehľad potenciálnych zdrojov financovania

 • Nové programové obdobie obdobie 2014 – 2020:
  • odlišnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu,
  • štruktúra programov,
  • finančné alokácie.
 • Prehľad medzinárodných zdrojov pre externé financovanie - programy teritoriálnej spolupráce:
  • začlenenie v rámci systému financovania EÚ,
  • prehľad programov a podmienok, pravidiel v rámci jednotlivých programov,
  • programy cezhraničnej spolupráce: SR – ČR, SR – AT, SR – HU, SR – PL, ENI HUSKROUA,
  • programy nadnárodnej spolupráce: Central Europe, ETC Danuce,
  • programy medzinárodnej spolupráce: Interreg, Espon Interact, Urbact.
    • Prehľad medzinárodných zdrojov pre externé financovanie - komunitárne programy:
     • EÚ komunitárne programy,
     • začlenenie v rámci systému financovania EÚ,
     • prehľad programov a podmienok financovania, pravidiel v rámci jednotlivých programov,
     • komunitárne programy: Horizont 2020, COSME, Erasmus +, Kreatívna Európa, Európa pre občanov

    Získavanie externého financovania

    • Analýza požiadaviek donorov (všeobecné princípy, odporúčania).
    • Projektové partnerstvá (pricípy, požiadavky, možnosti).
    • Partneri vs. dodávatelia (možnosti a porovnanie).
    • Príprava projektových žiadostí:
     • úvod k metóde matice logického rámca (logframe),
     • plán aktivít (príprava, formáty),
     • rozpočet projektu (identifikácia vstupov, oprávnenosť výdavkov, kroky pri príprave rozpočtu, metódy overovania).
    • Ukážka formulárov žiadostí a rozpočtov.
    DátumMiestoCena  
    20.11.2017Bratislava165 EUR + DPHPrihlásiť sa

    Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

    financovanie, zdroj financovania, EÚ, získanie zdroja, rozvojový program, komunitárny program, externé financovanie, projekt, verejná inštitúcia, formulár, žiadosť

    Lektor

    Daniela Olejárová

    Daniela má pätnásť rokov praktických aj poradenských skúseností z rôznych sektorov a oblastí sociálno-ekonomického a regionálneho rozvoja. V Centire pôsobí na pozícii senior konzultanta a venuje sa poradenstvu pre organizácie, ktoré majú záujem budovať odbornú, výskumnú či rozvojovú spoluprácu v medzinárodnom kontexte, alebo rozvinúť svoj inovačný

    Časový harmonogram

    • 8.30 – 9.00  registrácia účastníkov
    • 9.00 – 11.30  prednáška
    • 11.30 – 12.30  obed
    • 12.30 – 17.00  prednáška a diskusia


    Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.    *Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením kurzu na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

    Táto operácia je dostupné len pre prihlásených užívateľov.
    Registrujte sa tu.
    Zdielať na FacebookuZdielať na TwitteruZdielať na Linked InZobraziť QR kód
    This is a QR Code

    Ďalšie semináre lektora: