Seminár

Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR

Osvojte si túto oblasť zdaňovania aj s riešením praktických príkladov...

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Určenie osoby nerezidentného daňovníka:
  • bezprostredný príjemca vs. skutočný vlastník licenčných poplatkov,
  • rezidencia, preukazovanie rezidencie a skutočného vlastníctva,
  • závislosť na osobe platiteľa,
  • daňovník z ČŠ EÚ...
 • Vymedzenie pojmu licenčný poplatok:
  • kvalifikácia a určenie druhu príjmu,
  • priemyselné, kultúrne a obchodné LP,
  • služby vs. know-how,
  • elektronické transakcie majetku a služieb,
  • zmiešané zmluvy...
 • Posudzovanie zdaniteľnosti licenčných poplatkov na území SR podľa zákona o dani z príjmov a medzinárodných zmlúv:
  • politika zdaňovania LP,
  • podmienky zdrojovosti LP,
  • oslobodenie LP,
  • prístup „skutočného vlastníka“ LP...
 • Spôsob zdaňovania LP:
  • zrážková daň,
  • postup platiteľa dane,
  • povinnosti platiteľa dane,
  • spôsob uplatňovania medzinárodných zmlúv,
  • potvrdzovanie zaplatenia dane na území SR.
 • Zdaňovanie jednotlivých druhov LP:
  • zdaňovanie know-how, softvéru,
  • zdaňovanie leasingu hnuteľného majetku...
 • Riešenie konkrétnych prípadov z praxe.
 • Diskusia.

Komu je určený

účtovníkom

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.