Seminár:
Základné povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Získajte základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajúcich najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 137/2010 o ovzduší ako aj ďalších legislatívnych noriem.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 9.11.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

Na školení získate základný prehľad o povinnostiach firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia a to najmä v oblastiach:

Odpadové hospodárstvo

 • evidencia a ohlasovanie odpadov
 • vyhradené výrobky (obaly, neobaly a i.)
 • súhlasy
 • dokumentácia

Ochrana vôd

 • povinnosti prevádzkovateľov
 • súhlasy
 • oznamovacie povinnosti a poplatky
 • havarijné plány a prevádzkové poriadky

Ochrana ovzdušia

 • zdroje znečisťovania ovzdušia
 • poplatkové a oznamovacie povinnosti
 • základná prevádzková evidencia a dokumentácia

Iné

 • environmentálna škoda
 • environmentálne označovanie výrobkov

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základný prehľad o environmentálnej legislatíve.

Obsahom školenia sú základné povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

vyplývajúce najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 137/2010 o ovzduší ako aj ďalších legislatívnych noriem.

S účastníkmi školenia budú zdieľané konkrétne skúsenosti z environmentálnej praxe pri riešení otázok ochrany životného prostredia v podnikoch a firmách.

Účastníkom bude poskytnutá praktická pomoc pri riešení otázok a problémov týkajúcich sa ich pôsobenia na pozíciách environmentálnych manažérov alebo podnikových ekológov.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti environmentálneho manažérstva, ako aj projektovania, či povoľovania.

 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Zamestnanci priamo zodpovední za oblasť ochrany životného prostredia resp. environmentálny manažéri, ale aj investori, projektanti či všetci tí, ktorí sa o povinnostiach v oblasti ochrany životného prostredia chcú dozvedieť viac.

Lektor

Mgr. Elena Socháňová

Mgr. Elena Socháňová

Pôsobí v poradensko-konzultačnej spoločnosti ENVIS, s.r.o. Venuje sa legislatívnym povinnostiam firiem v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálnym auditom spoločností. Má praktické skúsenosti s kontrolnou činnosťou ako aj vedením environmentálnej evidencie.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Základné povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia

 • ONLINE
 • 9.11.2020
 • Mgr. Elena Socháňová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 16.11.2020
 • Mgr. Elena Socháňová
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme