Seminár

Zadávanie zákaziek na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET) - Workshop

JUDr. Anna Karasová

Seminár je určený pre všetkých registrovaných používateľov (obstarávateľov i dodávateľov) elektronického trhoviska, ktorí majú záujem zadávať zákazky, resp. predkladať ponuky na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET). Získajte prehľad o jednotlivých krokoch ako postupovať pri zadaní zákaziek na tovary a služby postupom verejnej súťaže a ako spracovať ponuku do NET.

Obsahová náplň

  • vytvorenie objednávkového formulára a objednávkových atribútov na strane objednávateľa,
  • vytvorenie ponukového formulára a obchodnej ponuky na strane dodávateľa,
  • vytvorenie kontraktačnej ponuky názorne, prakticky v EKS,
  • celý proces zadávania zákaziek ako:
   • spracovanie súťažných podkladov,
   • spracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
   • vyhlásenie verejnej súťaže,
   • spôsob komunikácie medzi objednávateľom a dodávateľmi pri poskytovaní SP, vysvetľovaní a úprave súťažných podkladov,
   • predkladanie kontraktačných ponúk,
   • otváranie ponúk,
   • vyhodnotenie ponúk,
   • uzavretie zmluvy (rámcovej, kúpnej, zmluvy o dielo, zmluvy na poskytnutie služieb),
   • nástroje trhoviska na identifikáciu a autentifikáciu na nadlimitnom trhovisku,
   • doručovanie na nadlimitnom trhovisku,
  • usmernenie dodávateľa kedy musí byť zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov a registrovaný v Registri konečných užívateľov výhod,
  • podmienky účasti, ktoré musí splniť dodávateľ, keď má záujem obchodovať na nadlimitnom elektronickom trhovisku,
  • spôsob podávania žiadosti o nápravu a námietky na nadlimitnom elektronickom trhovisku,
  • dokumenty, ktoré musí dodávateľ predložiť objednávateľovi pred uzavretím zmluvy,
  • spôsob uzatvorenia zmluvy na nadlimitnom elektronickom trhovisku,
  • zmeny v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska vrátane Trhového poriadku od 18.04.2016 prijatím nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Diskusia počas výkladu.

  Výklad bude doplnený:

  • prezentáciou,
  • manuálom pre verejného obstarávateľa
  • manuálom pre dodávateľov
  • metodickými materiálmi zameranými na zosumarizovanie úkonov celého postupu zadávania zákazky a predloženia ponuky zo strany objednávateľa a dodávateľa

          Komu je určený

          Používatelia elektronického trhoviska, záujemci o danú problematiku.

          Lektor

          JUDr. Anna Karasová

          Patrí medzi vyhľadávaných lektorov problematiky verejného obsatarávania. Venuje sa príprave a realizácií verejných súťaží, užších súťaží, rokovacích konaní so zverejnením i bez zverejnenia, ako aj podprahovým metódam verejného obstarávania. Zároveň vykonáva poradenskú činnosť a spolupracuje pri tvorbe ponúk pre uchádzačov.

          Ďalšie semináre lektora

          Termíny a miesto konania

          22.3.2021

          Bratislava

          JUDr. Anna Karasová

          22.3.2021

          ONLINE

          JUDr. Anna Karasová

          Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

          Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

          !ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.