Seminár:
IFRS : 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 900 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 5-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Modulový kurz má za úlohu poskytnúť účastníkom základné informácie o IFRS štandardoch. Kurz trvá 5 dní, počas ktorých máte možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 5.9.2018 - 11.9.2018
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - IFRS : 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

1. modul: 

Seminár - Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • koncepčný rámec,
 • IAS 1 - prezentácia účtovnej závierky,
 • praktická časť vo forme príkladov,
 • IAS 7 - výkazy peňažných tokov,
 • IAS 8 - účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby,
 • IAS 10 - udalosti po vykazovanom období,
 • novinky v IFRS – aktuálny prehľad,
 • príklady,
 • diskusia.

2. modul: 

Seminár - Dlhodobý majetok

 • IAS 16 - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia,
 • IAS 40 - investície do nehnuteľností,
 • IFRS 5 - dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti,
 • IAS 36 - zníženie hodnoty majetku,
 • IAS 17 - lízingy,
 • IAS 38 - nehmotný majetok,
 • IAS 20 - účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci, príklady,
 • IAS 23 - náklady na prijaté pôžičky,
 • príklady.

3. modul: 

Seminár

 • IAS 12 - dane z príjmov,
 • IAS 2 – zásoby,
 • IAS 11 - zákazková výroba,
 • IAS 18 - výnosy,
 • IAS 37 - rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva,
 • IAS 24 - zverejnenia,
 • porovnanie IFRS a slovenskej legislatívy - rozdiely,
 • príklady,
 • diskusia.

4. modul: 

Seminár

 • novinky v IFRS – aktuálny prehľad,
 • IFRS 1 - prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie,
 • IAS 32 - finančné nástroje: prezentácia,
 • IAS 39 - finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie,
 • IFRS 7 - finančné nástroje: zverejňovanie,
 • IAS 33 - zisk na akciu,
 • diskusia.

5. modul: 

Seminár

 • IAS 21 - vplyv zmien kurzov cudzích mien, príklady,
 • reporting pre materskú spoločnosť,
 • ako spracovať reporting pre materskú spoločnosť v dcérskej spoločnosti,
 • IFRS 3 - podnikové kombinácie a reporting,
 • IAS 38 - nehmotný majetok v podnikovej kombinácii a reporting,
 • IFRS 10 - konsolidovaná účtovná závierka v materskej spoločnosti a reporting, príklady,
 • diskusia.

6. modul: 

Konzultácia s lektorkou a záverečný TEST

Po ukončení kurzu Vás pozveme na konzultáciu a záverečný test, v ktorom máte možnosť preveriť svoje schopnosti. Následne Vám po úspešnom absolvovaní testu vystavíme certifikát vydavateľstva Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí Vaše znalosti z problematiky medzinárodných účtovných štandardov.

Termín konzultácie a testu:

Termín konzultácie a testu bude stanovený na základe dohody skupiny účastníkov modulového školenia.


Garantujeme:

 • individuálny prístup lektorky, ktorá je skúsenou odborníčkou z praxe,
 • aktuálne študijné materiály,
 • kurzy budú prebiehať v skupinách maximálne 8 účastníkov.

*V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na dana.janosikova@eseminare.sk alebo na 02/3300 5228.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Modulový kurz má za úlohu poskytnúť účastníkom základné informácie o IFRS štandardoch. Kurz trvá 5 dní, počas ktorých máte možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch. Do seminára bude zahrnutá aj nová štandarda IFRS 9 - Finančné nástroje.

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorky, počet účastníkov kurzu je maximálne 8.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. V závere kurzu absolvujete test a po jeho vyhodnotení získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - IFRS : 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Ekonómovia a účtovníci, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov.

Lektor - IFRS : 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Časový harmonogram - IFRS : 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - IFRS : 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 5.9.2018 - 11.9.2018
 • Ing. Jana Mundierová
 • 900 EUR + DPH
Input:
 • 12.11.2018 - 16.11.2018
 • Ing. Jana Mundierová
 • 900 EUR + DPH
Input:
 • 8.4.2019 - 12.4.2019
 • Ing. Jana Mundierová
 • 900 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - IFRS : 5-dňový modulový kurz ukončený testom a certifikátom