Webinár:
WEBINÁR: Zverejňovanie zmlúv v praxi roka 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 49 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 10:00-12:00

Téma

Webinár sa venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv na webovom sídle povinnej osoby alebo prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv v praxi roka 2020. Lektor usmerňuje účastníkov webinára s ohľadom na časté kontrolné zistenia a povinné náležitosti zverejňovania zmlúv. Bližšie sa účastníci dozvedia napríklad, či je potrebné zverejniť i kolektívnu zmluvu, uzatvorené dohody, či dohody o hmotnej zodpovednosti. Rovnako tak sa webinár zaoberá formou zverejňovania a častým otázkam z praxe. Súčasťou webinára je odpovedanie na otázky účastníkov k predmetnej téme. 

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

Zverejňovanie zmlúv v praxi v roku 2020:

  • Základné podmienky
  • Časté kontrolné zistenia
  • Povinné náležitosti zverejňovania zmlúv
  • Zverejňovanie zmlúv
  • Formy zverejňovania
  • Modelové príklady z praxe
  • Odpovede na otázky účastníkov

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Webinár sa venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv na webovom sídle povinnej osoby alebo prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv v praxi roka 2020. Lektor usmerňuje účastníkov webinára s ohľadom na časté kontrolné zistenia a povinné náležitosti zverejňovania zmlúv. Bližšie sa účastníci dozvedia napríklad, či je potrebné zverejniť i kolektívnu zmluvu, uzatvorené dohody, či dohody o hmotnej zodpovednosti. Rovnako tak sa webinár zaoberá formou zverejňovania a častým otázkam z praxe. Súčasťou webinára je odpovedanie na otázky účastníkov k predmetnej téme. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

zamestnanci verejnej správy, štátnych organizácií, obcí, miest a vyšších územných celkov, štátnych fondov a tiež rozpočtových a príspevkových organizácií, vnútorní kontrolóri a hlavní kontrolóri v samospráve

Lektor

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy. Viedol v minulosti tému finančnej kontroly na Úrade Vlády a na Úrade podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu.  Lektor je  aktuálne  prednášajúcim  vzdelávania kontrolórov  v odbore finančné právo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA: 10:00 - 12:00