Webinár:
WEBINÁR: Zmeny v zákone o sociálnom poistení a súvisiacich zákonoch v súvislosti s ochorením COVID-19

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-13:00

Téma

WEBINÁR kde sa bude lektorka venovať aktuálnej téme o zmenách v zákone o sociálnom poistení a a súvisiacich zákonov v súvislosti s ochorením COVID-19.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

  • Aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení (máj 2020)
  • Pandemické nemocenské dávky – ošetrovné a nové ošetrovné; nemocenské
  • Zmeny v zákone o službách zamestnanosti; predĺženie podporného obdobia
  • Zmeny v zákone o cestovných náhradách
  • Odpustenie odvodovej povinnosti zamestnávateľa
  • Odklad splatnosti poistného zamestnávateľa
  • Príklady pre jednotlivé situácie

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

WEBINÁR kde sa bude lektorka venovať aktuálnej téme o zmenách v zákone o sociálnom poistení a a súvisiacich zákonov v súvislosti s ochorením COVID-19.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

mzdárom, personalistom, majiteľom, konateľom

Lektor

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Je odborníčka v oblasti pracovno – právnych vzťahov. V minulosti pôsobila na ministerstve práce, spolupodieľala sa na procese pristúpenia SR do EÚ v časti „Voľný pohyb osôb“ a zastupovala ministerstvo pri Európskej komisii ako členka Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Pracovala ako riadiaci pracovník v nadnárodnej spoločnosti, kde zodpovedala za zamestnanecké vzťahy. Riadila sekciu práce na Ministerstve práce, zodpovedala za tvorbu právnych predpisov (Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti, zákona o inšpekcii práce). Ako právnička sa špecializuje na pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia, v slovenskom aj európskom kontexte. V súčasnosti sa venuje poradenstvu pre oblasť zamestnanosti, prijímania a vysielania zamestnancov do a zo zahraničia.

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 9:00 - 13:00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Zmeny v zákone o sociálnom poistení a súvisiacich zákonoch v súvislosti s ochorením COVID-19

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.