Seminár:
WEBINÁR: Transferové oceňovanie - ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9.00 - 12.00

Téma

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 1.4.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

  • Právny rámec pre kontrolu transferového oceňovania
  • Povinnosti daňovníka podľa zákona o dani z príjmov v súvislosti s transferovým oceňovaním
  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu ako dôkaz správne nastavených cien
  • Význam analýzy porovnateľnosti
  • Praktické aspekty funkčnej a rizikovej analýzy pre rôzne druhy transakcií
  • Použitie jednotlivých metód transferového oceňovania v praktických príkladoch
  • Najčastejšie pochybenia zistené pri kontrole
  • Problémové oblasti v súvislosti s rôznymi druhmi transakcií a použitím konkrétnej metódy transferového oceňovania (výroba, distribúcia, vnútropodnikové služby a možné spôsoby ocenenia)

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Ako môžete zistiť, či sú ceny vo vašich transakciách nastavené správne a ako to môžete preukázať správcovi dane? Za akých podmienok vám môže správca dane odsúhlasiť metódu stanovenia cien v kontrolovanej transakcii?

WEBINÁR vám pomôže zorientovať sa v problematike transferového oceňovania, upozorní vás na problémové situácie, kedy správca dane môže zvýšiť základ dane a zodpovie na sporné otázky a oblasti týkajúce sa jednotlivých druhov transakcií. 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Všetkým, ktorí by mali s problematikou transferového oceňovania pracovať v budúcnosti, alebo s ňou už pracujú a pritom si nie sú celkom istí, či postupujú správne.

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9.00 - 12.00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Transferové oceňovanie - ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

  • ONLINE
  • 1.4.2020
  • Odborník z praxe
  • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme