Seminár:
WEBINÁR: Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00 - 12:00

Téma

WEBINÁR Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 11.5.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

 • Ako identifikovať vlastnú schopnosť vyznať sa v ľuďoch, chyby pri vnímaní druhých (chyby prvého alebo posledného dojmu, klamanie telom a pod.)
 • Štruktúra osobnosti, IQ verzus EQ, rozdiely medzi mužmi a ženami
 • Čo môže vypovedať o človeku jeho telesná konštitúcia, črty tváre alebo písmo
 • Temperament a jeho prejavy v správaní
 • Spôsoby rozpoznávania zmeniteľných alebo menej nezmeniteľných povahových čŕt charakteru aj s ohľadom na pohlavie, vek
 • Poznanie „skrytých“ schopností, zvláštnych dimenzií osobnosti a ich vplyv na vonkajšie prejavy človeka
 • „Beznádejné prípady“ – sú alebo nie sú?
 • Ako rozpoznať motiváciu – pohnútku k určitému konaniu, predsudky a projekcie
 • Umenie jednať s problémovými typmi, usmerňovanie komunikácie
 • Ostatné podľa požiadaviek účastníkov

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

WEBINÁR Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov dáva základy rýchlejšie a správne sa orientovať v druhých, byť schopný ich spoznať na základe vonkajších znakov, porozumieť im, správne analyzovať motívy ich správania a konania, vedieť predvídať ich správanie sa v určitých situáciách. Je príležitosťou na overenie účinnosti nenásilnej komunikácie (ovplyvňovania a riadenia ľudí), a ako sa stať tvorcom tímu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

manažérom na rôznych úrovniach, personalistom

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9.00 - 12.00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Psychologické know-how pre vedúcich pracovníkov/personalistov

 • ONLINE
 • 11.5.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.