Webinár:
WEBINÁR: Právne vzťahy v čase epidemiologickej krízy

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 89 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00 - 10:30

Téma

V rámci webináru by sme sa chceli zamerať na dopady na právne vzťahy spôsobené pandémiou koronavírusu a na špecifické právne inštitúty, ktoré sú v tejto súvislosti relevantné, a ktoré môžu aspoň čiastočne hospodárskym subjektom „pomôcť“ pri riešení aktuálnej situácie.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň webinára

 • Zmluvné vzťahy a koronavírus ako vis maior
  • predstavuje pandémia koronavírusu okolnosť vylučujúcu zodpovednosť za náhradu škody?
  • aké sú právne dôsledky okolností vylučujúcich zodpovednosť?
  • vplyv na omeškanie a zmluvné pokuty
  • „renegociácia“ zmlúv
 • Vplyv pandémie na pracovnoprávne vzťahy
  • prekážky v práci na strane zamestnanca a ich dôsledky
  • prekážky v práci na strane zamestnávateľa a ich dôsledky
  • home office a plnenie pracovných povinností
 • Zabránenie šírenia pandémie a „rozšírené“ spracúvanie osobných údajov
  • spracúvanie osobných údajov zamestnancov
  • spracúvanie osobných údajov zmluvných strán
  • GDPR a lokalizačné údaje
 • Opatrenia prijaté zo strany štátu
  • aké opatrenia prijal / plánuje prijať štát na zmiernenie ekonomických dôsledkov pandémie koronavírusu
 • Diskusia, otázky, podnety

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Koronavírus spôsobil okrem zdravotných aj vážne hospodárske problémy a narušil tým existujúce právne vzťahy. V najbližších týždňoch a mesiacoch bude potrebné tieto problémy riešiť.

V rámci webináru by sme sa chceli zamerať na dopady na právne vzťahy spôsobené pandémiou koronavírusu a na špecifické právne inštitúty, ktoré sú v tejto súvislosti relevantné, a ktoré môžu aspoň čiastočne hospodárskym subjektom „pomôcť“ pri riešení aktuálnej situácie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

majiteľom, konateľom, účtovníkom, manažérom, riaditeľom

Lektor

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9:00 - 10:30