Webinár:
WEBINÁR: Najdôležitejšie zmeny a aktuálne problémy v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00-15:00

Téma

WEBINÁR Vás oboznámi s najdôležitejšími zmenami v prácovnoprávnej oblasti pre rok 2020.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 2.6.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň webinára

 • Obdobie pandémie a Zákonník práce
 • Novely ZP 2020 – vysielanie zamestnancov, dovolenka a ďalšie,
 • Novely ZP – príspevok na športovú činnosť dieťaťa,
 • Peňažné plnenie v roku 2020, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov /dovolenková a vianočná mzda v praxi/,
 • Zmeny v ochrane zamestnancov-oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Novely zákona o službách zamestnanosti a ZP – nahlasovanie voľných pracovných miest, mlčanlivosť o mzde,
 • Súvisiace novely zákona o sociálnom fonde a o dani z príjmov, súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch,
 • Oznámenia o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa,
 • Ďalšie novely ZP a pracovnoprávnych predpisov pre rok 2020,
 • Aktuálne pracovnoprávne problémy v praxi, najčastejšie porušovanie Zákonníka práce – evidencia dochádzky, stupne náročnosti práce, náležitosti pracovnej zmluvy, dohody/.

Máte otázky k tomuto webináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Na tomto WEBINÁRI Vám odborníčka z praxe zodpovie všetky otázky týkajúce sa zmien v Zákonníku práce a nevyhne sa ani téme príspevku na rekreáciu a ďalším novinkám.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

mzdárom, personalistom, konateľom, riaditeľom, majiteľom

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Najdôležitejšie zmeny a aktuálne problémy v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2020

 • ONLINE
 • 2.6.2020
 • Odborník z praxe
 • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.