Webinár

WEBINÁR: Najdôležitejšie zmeny a aktuálne problémy v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2020

WEBINÁR Vás oboznámi s najdôležitejšími zmenami v prácovnoprávnej oblasti pre rok 2020.

Obsahová náplň

 • Obdobie pandémie a Zákonník práce
 • Novely ZP 2020 – vysielanie zamestnancov, dovolenka a ďalšie,
 • Novely ZP – príspevok na športovú činnosť dieťaťa,
 • Peňažné plnenie v roku 2020, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov /dovolenková a vianočná mzda v praxi/,
 • Zmeny v ochrane zamestnancov-oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Novely zákona o službách zamestnanosti a ZP – nahlasovanie voľných pracovných miest, mlčanlivosť o mzde,
 • Súvisiace novely zákona o sociálnom fonde a o dani z príjmov, súdne poplatky v pracovnoprávnych sporoch,
 • Oznámenia o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa,
 • Ďalšie novely ZP a pracovnoprávnych predpisov pre rok 2020,
 • Aktuálne pracovnoprávne problémy v praxi, najčastejšie porušovanie Zákonníka práce – evidencia dochádzky, stupne náročnosti práce, náležitosti pracovnej zmluvy, dohody/.

Komu je určený

mzdárom, personalistom, konateľom, riaditeľom, majiteľom

Časový harmonogram

HARMONOGRAM WEBINÁRA:

 • 9:00 - 12:00 - prednáška
 • 12:00 - 13:00 - obedová prestávka
 • 13:00 - 15:00 - prednáška

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.