Seminár:
WEBINÁR: Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 9:00 - 12:00

Téma

Vzhľadom na naliehavé potreby trhu práce na Slovensku je problematika zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín veľmi aktuálna. Trh práce zápasí s nedostatkom vhodných pracovníkov, a to nielen na kvalifikovaných pracovných pozíciách. WEBINÁR je zameraný hlavne na Srbsko, Ukrajinu a Rusko.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 31.3.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

  • Náležitosti zamestnávania cudzincov, podmienky určené v zákone o službách zamestnávania, Zákonníka práce a zákona o pobyte cudzincov.
  • Podmienky legálneho pobytu cudzincov na Slovensku za účelom zamestnania.
  • Administratívne úkony vo vzťahu k legálnemu zamestnávaniu.
  • Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a podmienky odmeňovania cudzincov.
  • Sankcie vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu – ako im predchádzať.
  • Workshop – výmena skúseností, diskusia na aktuálne problémy zamestnávateľov vo vzťahu k náboru cudzincov a ich zamestnávaniu

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Oblasť zamestnávania cudzincov podlieha zvýšenému dohľadu príslušných inštitúcií, nielen úradov práce, ale aj zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne, inšpektorátov práce a tiež aj cudzineckej polície Slovenskej republiky.

V týchto súvislostiach treba osobitne dbať na dodržiavanie podmienok legálneho zamestnávania a legálnej práce, pretože v opačnom prípade to nie je sankcionované len zo strany inšpektorátov práce, ale aj zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Neoprávnené zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín je totiž trestné, a to aj vo vzťahu k trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ako sa teda vysporiadať s touto problematikou v súvislosti so zmenami zákona o službách zamestnanosti, účinnými od 1.1.2020?

Pozývame vás na WEBINÁR, ktorý vám poskytne všetky informácie, týkajúce sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, podmienok ich pobytu na území Slovenskej republiky, administratívnych úkonov súvisiacich s ich zamestnávaním, predchádzaniu nelegálnemu zamestnávaniu a nelegálnej práci, podmienok zamestnávania cudzincov vo vzťahu k pracovnému právu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

personalistom, agentúram dočasného zamestnávania, majiteľom spoločností, konateľom

Lektor

Odborník z praxe

Odborník z praxe

Seminár vedie skúsený lektor z praxe. Meno bude zverejnené pred seminárom.

Časový harmonogram

WEBINÁR: 9.00 - 12.00

Termíny a prihlásenie - WEBINÁR: Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín

  • ONLINE
  • 31.3.2020
  • Odborník z praxe
  • 129,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  O senioroch

Odborné publikácie:  Spravodajca vo verejnej správe