" />

Seminár:
Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

Certifikovaný seminár

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 640 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 3-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 26.2.2019 - 28.2.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

1. deň

Pracovný čas  

 • Pracovný čas a možnosti jeho rozvrhovania.
 • Konto pracovného času.
 • Pružný pracovný čas.
 • Práca na zmeny a v nepretržitých prevádzkach.
 • Práca nadčas, banka nadčasov.

Dovolenka a prekážky v práci pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase – najčastejšie problémy v praxi

Pracovný pomer a najčastejšie chyby pri uzatváraní zmlúv:

 • podmienky platnosti, podstatné a povinné náležitosti,
 • skúšobná doba, doba určitá/neurčitá,
 • najčastejšie chyby pri uzatváraní pracovných zmlúv,
 • spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru,
 • výpoveď a jej špecifiká, podmienky platnosti,
 • porušenie pracovnej disciplíny.


2. deň 

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie pracovníkov do zahraničia:

 • všeobecné podmienky,
 • zamestnanecké štruktúry,
 • platné predpisy a súvisiace povinnosti,
 • zamestnávanie občanov EÚ a cudzincov z tretích štátov - zmeny,
 • sociálne zabezpečenie cudzincov pri ich zamestnávaní v SR,
 • určenie rozhodnej legislatívy - formulár A1,
 • vysielanie (pojem, druhy, formy a charakteristické znaky),
 • sociálne zabezpečenie pri vysielaní a prijímaní vyslaných zamestnancov,
 • zdravotné poistenie, sociálne poistenie- registrácia, platenie odvodov,
 • určenie rozhodnej legislatívy – formuláre A1.

3. deň

Odvodové a daňové riešenie povinností štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom:

 • definícia člena štatutárneho orgánu, vznik, ukončenie výkonu funkcie,
 • zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva,
 • kombinácia zmluvy o výkone funkcie s pracovnou, prípadne manažérskou zmluvou,
 • zdravotné poistenie - registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom,
 • zdravotné poistenie - vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného,
 • sociálne zabezpečenie - pravidelný a nepravidelný príjem - registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom,
 • sociálne zabezpečenie - pravidelný a nepravidelný príjem - vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného,
 • štatutár z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti,
 • dividendy.

 Exekúcie v mzdovej učtárni:

 • zrážky zo mzdy prednostné, neprednostné,
 • zrážky so súhlasom zamestnanca,
 • exekúcie podľa exekučného poriadku,
 • povinnosti zamestnávateľa - poskytnutie súčinnosti,
 • výpočet exekúcie,
 • tretinový systém,
 • poradie exekúcií.

Sociálny fond

 • tvorba sociálneho fondu,
 • výška,
 • základ pre výpočet,
 • účtovanie, prenos zostatku,
 • použitie sociálneho fondu,
 • zákaz diskriminácie,
 • smernica,
 • príspevok na dopravu,
 • príspevok na stravné,
 • kultúrne a športové podujatia,
 • rekreácie,
 • zdravotná starostlivosť,
 • DDS,
 • Sociálna politika.

 Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. Po absolvovaní kurzu získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Počas seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenými lektorkami.

Počas kurzu Vám garantujeme individuálny prístup lektorov.

Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. Po absolvovaní kurzu získate Certifikát Celoživotného vzdelávania.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

Pracovníci mzdového oddelenia, personalisti.

Lektor - Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.

V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR.

Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie . Patrí  medzi výborne hodnotených lektorov.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Referencie - Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

"Moja spokojnosť s kompetenciou, znalosťou, schopnosťou zaujať, prejav + záujem fantastický. Nad rámec očakávania. Vynikajúce." ESWT SK, s.r.o.

"Pre mňa absolútne top, nakoľko nie som mzdárom ani personalistom." Roľnícke družstvo podielníkov

"Školenie v úzkom kruhu, lepšia vzájomná komunikácia." Zvolenská teplárenská, a.s.

"Seminár bol vynikajúci, obšíril sa nám obzor vedomostí. Pomohlo nám najmä pri zamestnávaní zahraničných zamestnancov." StVPS a.s. Banská Bystrica

Časový harmonogram - Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia

 Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.


*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 26.2.2019 - 28.2.2019
 • Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
 • 640,00 EUR + DPH
Input:
 • 22.5.2019 - 24.5.2019
 • Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
 • 640,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov

Odborný portál:  Neziskové organizácie

Odborné publikácie:  Skončenie pracovného pomeru