Témy

Vydavateľstvo Verlag Dashӧfer Vám ponúka nie len široké portfólio produktov v rôznych formátoch, ale aj rôznorodú paletu tém.
Zvlášť dbáme o aktuálnosť a odbornosť, aby sme Vám poskytli praktické rady a odporúčania.

 

 

Účtovníctvo a dane

Najdôležitejšia oblasť, ktorej sa vo vydavateľstve a v portfóliu produktov venujeme je oblasť účtovníctva a daní. Tieto témy sa úzko prelínajú, preto ich nájdete spolu v rôznych produktoch nášho vydavateľstva. 

Mzdy a personalistika 

Riadenie ľudských zdrojov je neustále sa vyvíjajúca oblasť, ktorá si zaslúži permanentnú pozornosť a zverejňovanie príspevkov, ktoré reagujú na inovatívne trendy zo zahraničia. Takúto ambíciu majú aj autori a lektori z tejto oblasti, preto veríme, že mzdoví účtovníci a personalisti ocenia širokú ponuku produktov.

Právo a manažment

Pod témou právo a manažment sme pre Vás pripravili školenia, ktoré súvisia s riadením spoločnosti, s projektovým riadením, ale tiež semináre o asertivite, motivácii zamestnancov, či pravidlách etikety v obchodnom jednaní. Tiež tu nájdete školenia súvisiace s GDPR, reklamáciami od zákazníkov, kolektívne zmluvy a mnoho iných školení, aby ste mali prehľad v neustále sa meniacej legislatíve a zákonoch. 

Verejná správa

V téme verejná správa nájdete všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú obcí, miest, ministerstiev, neziskových organizácií i nadácií. Riadiť mesto či obec efektívne nie je vôbec jednoduché. Veľmi dobre si to uvedomujeme, preto sme pripravili školenia, na ktorých nájdete všetky potrebné informácie k tomu, aby bola Vaša činnosť efektívna. 

Financie a finančné riadenie

Nie len finanční manažéri si nájdu školenia, ktoré sú zamerané na riadenie podnikových financií, prácu s finančnými analýzami, controllingom a cash flow, či posudzovanie účtovných výkazov, ale aj nefinančný manažéri by mali mať prehľad o ekonomike podniku. 

Clo a logistika

Naše školenia v tejto téme Vám pomôžu zorientovať sa  v problematike používania pravidiel INTRASTAT, INCOTERMS, tiež v colných predpisoch a v uplatňovaní DPH pri dovoze a vývoze tovaru.

Enviro, stavebníctvo, BOZP

Veľmi ostro sledovanej oblasti bezpečnosti práce, životného prostredia, revízií a stavebníctva sa venujeme z rôznych uhlov pohľadu. Tieto témy sa týkajú každého jedného z nás, či už z pohľadu zamestnávateľa, alebo zamestnanca. Neponúkame Vám len teoretické vedomosti, ale aj skúsenosti odborníkov z praxe. 

Výroba a priemysel

Neustále meniaci sa svet, nás núti pravidelne sa vzdelávať. A to nie len v oblasti, v ktorej pracujeme, ale aj v iných oblastiach, ktoré nemusia priamo súvisieť s našou prácou. Zvýšte svoju kvalifikáciu a  tým aj svoju cenu na trhu práce.