Seminár

Stratégia riadenia ľudských zdrojov

Martina Kotvan Belišová

Viete ako správne vytvoriť HR stratégiu vo vašej firme. Aká re rola HR analytiky v procese strategického plánovania a rozhodovania? Ako implementovať nastavenú stratégiu do firemných procesov?

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Stratégia riadenia ľudských zdrojov

Tvorba stratégie

 • Stanovenie hlavných cieľov HR stratégie, ktoré sú v súlade s celkovou stratégiou organizácie.
 • Hodnotenie aktuálneho stavu, trendov a externých a interných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť stratégiu.
 • Zapojenie kľúčových zainteresovaných strán do procesu tvorby.

Vytvorenie vízie, hodnôt a stanovenie cieľov

 • Vytvorenie inšpiratívnej vízie pre budúcnosť HR v organizácii.
 • Stanovenie základných hodnôt, ktoré budú riadiť HR prax a kultúru organizácie.
 • Stanovenie SMART cieľov.

Plánovanie pracovnej sily a rozvoja kľúčových kompetencií

 • Identifikácia budúcich potrieb pracovnej sily: jej počtu, druhov a zručností potrebných zamestnancov.
 • Gap analysis: Analýza rozdielov medzi súčasnými schopnosťami zamestnancov a budúcimi požiadavkami.

Rola HR analytiky v procese strategického plánovania a rozhodovania

 • Kľúčové metriky v HR.

Implementácia stratégie, kontrola a hodnotenie

Komu je určený

Školenie si zvoľte, ak:

 • Chcete si prehĺbiť svoje znalosti a zručnosti v oblasti HR a dosiahnuť vyššiu úroveň odbornosti Ste HR špecialista, HR generalista či HR manažér a máte potrebu doplniť si svoje vedomosti o aktuálne pohľady

Harmonogram školenia: Stratégia riadenia ľudských zdrojov

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Stratégia riadenia ľudských zdrojov

Martina Kotvan Belišová

Martina Kotvan Belišová sa pohybuje v manažmente od roku 2003. Pôsobila na manažérskych a líderských pozíciách v oblasti procesného manažmentu, manažmentu kvality a ľudských zdrojov. Venovala sa HR stratégiám, náboru a výberu, rozvoju talentov, internej komunikácii a HR marketingu, HR analytike, zamestnaneckým vzťahom a riadeniu výkonu.

Od roku…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.