Seminár:
Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8.30-16.00

Téma

Účtujete vo výrobnej spoločnosti?

V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti a ich variantoch. Priblíži Vám aké sú výhody a nevýhody v spôsoboch ich oceňovania, ako mať prehľad pri organizácií skladu a v skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 10
Najbližší termín: 9.12.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

Počas kurzu kladieme veľký dôraz na praktické príklady, na základe ktorých si overujete nadobudnuté teoretické znalosti. Lektorka je audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní, ktorá v praxi vykonáva spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov.

 • Vymedzenie pojmu zásoby v slovenskej legislatíve.
 • Možnosti, varianty, úroveň a spôsob oceňovania:
  • zásob obstaraných externe,
  • zásob vytvorených vlastnou činnosťou,
  • zásob vytvorených vnútropodnikovou aktiváciou,
  • zásob drobného majetku.
 • Organizácia skladu a skladové hospodárstvo, možnosti a povinnosti vyplývajúce z legislatívy.
 • Podstata, povinnosti, rozdiely a možnosti spôsobu "A" a "B" evidencie zásob.
 • Analytická evidencia zásob, sklady, účtovanie priamo do spotreby, norma prirodzených úbytkov zásob.
 • Aktivácia vlastnej výroby a renovácia náhradných dielov.
 • Kalkulačný vzorec a jeho aplikácia a použitie v súlade s platnou legislatívou.
 • Nedokončená výroba, polotovary, výrobky.
 • Záručné opravy a reklamácie.
 • Preceňovanie zásob na sklade.
 • Opravné položky k zásobám.
 • Inventarizácia zásob, zúčtovanie inventarizačných rozdielov, interné predpisy účtovnej jednotky.
 • Účtovanie a oceňovanie zásob ku dňu inventarizácie a pri uzatváraní účtovných kníh.
 • Výnimky a zmeny oceňovania v súlade s novelizovaným zákonom o účtovníctve.
 • Vplyv novely zákona o dani z príjmov pri predaji zásob pod obstarávaciu cenu a vplyv na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane.
 • Diskusia.

 

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

K problematike účtovania vo výrobnej spoločnosti neodmysliteľne patrí účtovanie, varianty evidencie a oceňovania nedokončenej výroby, výrobkov a polotovarov, vrátane konštrukcie a použitia kalkulačných vzorcov, a tiež účtovanie opravných položiek k zásobám či správna a efektívna inventarizácia zásob.

Majte účtovníctvo vedené v súlade s platnou legislatívnou úpravou a vyhnite sa problémom a sankciám.

Školenia prebiehajú v malých skupinách maximálne 10 zákazníkov, pričom garantujeme individuálny prístup a možnosť konzultácie.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Účtovníci, ekonómovia, pracovníci výroby, zamestnanci firiem, ktoré predávajú softwarové produkty pre výrobné spoločnosti.

Lektor

Ing. Hedviga Vadinová

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Referencie

"Seminár je užitočný pre prax. Zaujala ma komorná a bezprostredná atmosféra." Marel Slovakia,s.r.o.

"Páčili sa mi skúsenosti lektorky Vadinovej a tiež jej znalosti." BourBon AP NITRA s.r.o.

"Som spokojná, veľa otázok zodpovedaných z praxe." YIT Reding, a.s.

"Prakticky aj odborne výborne zvládnuté, prísun do praxe." YIT Reding, a.s.

"Otvorená atmosféra, komunikácia, priame riešenie problémov z praxe." Elastorsa Slovakia s.r.o.

"Rozšírenie prehľadu o účtov zásob." YIT Reding, a.s.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020

 • 9.12.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 9.12.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 1.3.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 1.3.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.6.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 8.6.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 2.8.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 2.8.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:
 • 8.12.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 8.12.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 149,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme