Certifikovaný seminár

Špecialista verejného obstarávania

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

Vzdelávací program vám ponúkne ucelené informácie a komplexný prierez problematikou verejného obstarávania. Získate prehľad o aktuálnej legislatíve, príprave a procesoch verejného obstarávania. Lektorka sa bude venovať aj podlimitným zákazkám a zákazkám s nízkou hodnotou.

Obsahová náplň

Legislatíva VO a základné pojmy

 • pôsobnosť zákona o VO
 • základné pojmy
 • princípy verejného obstarávania
 • výnimky zo zákona o VO
 • postupy verejného obstarávania

Príprava verejného obstarávania

 • PHZ, finančné limity, rozdeľovanie na časti
 • súťažné podklady, zmluva
 • podmienky účasti
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • zábezpeka

 Procesy v rámci postupu verejného obstarávania

 • vyhlásenie verejného obstarávania
 • predkladanie ponúk
 • otváranie ponúk
 • posúdenie splnenia podmienok účasti, JED, zoznam hospodárskych subjektov
 • hodnotenie ponúk, vrátane uskutočnenia elektronickej aukcie
 • ukončenie verejného obstarávania – uzatvorenie zmluvy, register partnerov vo verejnom obstarávaní
 • oznámenia vo verejnom obstarávania
 • zmeny zmluvy
 • vyhotovenie referencie

 Informačné a zverejňovacie povinnosti

 • profil verejného obstarávateľa
 • archivácia
 • informačné a zverejňovacie povinnosti

 Revízne postupy a sankcie

 • žiadosť o nápravu
 • konanie o námietkach
 • konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa
 • ex-ante posúdenie
 • odvolanie
 • správne delikty a sankcie

 Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

 • podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska, bežná dostupnosť na trhu, špecifiká, postupy
 • podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska, určenie podmienok účasti, špecifiká
 • zákazky s nízkou hodnotou, bežná dostupnosť na trhu, špecifiká, obmedzenia

 Najčastejšie pochybenia

 • pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky
 • pri stanovení opisu predmetu zákazky
 • pri určení podmienok účasti
 • pri určení kritérií na vyhodnotenie ponúk
 • pri určení zábezpeky
 • pri posúdení splnenia podmienok účasti
 • pri vyhodnotení ponúk
 • pri uzavretí zmluvy
 • pri plnení informačných a zverejňovacích povinností
 • Praktické ukážky
 • Úrad pre verejné obstarávanie, jeho kompetencie

 Legislatíva na samoštúdium

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vyhláška č. 41/2019 Z. z. zo dňa 11. 02. 2019, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní

Vyhláška č. 132/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie

Vyhláška č. 152/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu

Vyhláška č. 155/2016 Z. z. zo dňa 23. 03. 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu

Vyhláška č. 118/2018 Z. z. zo dňa 5. 04. 2018, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu  na finančný limit pri súťaži návrhov

428/2019 Z. z. zo 6. decembra 2019, účinná od 1. 1. 2020, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

Komu je určený

Záujemcom a uchádzačom o verejné obstarávanie, osobám pripravujúce žiadosti o účasť, ponuky, návrhy; osobám zostavujúcim žiadosti o nápravu a námietky pre záujemcov, uchádzačom či účastníkom

Časový harmonogram

Prednášky:

6.10.2021, 7.10.2021, 14.10.2021
1.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022
4.5.2022, 5.5.2022, 6.5.2022
8.8.2022, 9.8.2022, 10.8.2022
5.10.2022, 6.10.2022, 7.10.2022
6.12.2022, 7.12.2022, 8.12.2022 

 • 08.30 – 09.00 registrácia účastníkov
 • 09.00 – 12.00 prednáška
 • 12.00 – 13.00 obed
 • 13.00 – 15.30 prednáška a diskusia

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel MercureHotel MercureHotel MercureHotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1, 2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Lektor

Mgr. Martina Galabová

Špecialistka s dlhoročnou praxou vo verejnom obstarávaní, pôsobí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako metodik odboru verejného obstarávania. Pracovala tiež na Ministerstve financií SR v centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke a v súkromných spoločnostiach ako konzultantka pre verejné obstarávanie. Má bohaté skúsenosti s realizáciou…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Dáša Paláková

V oblasti verejného obstarávania sa pohybuje od roku 2006. Bola súčasťou implementácie projektu Elektronického kontraktačného systému, ktorý so svojím tímom úspešne zaviedla do praxe. 

Ďalšie semináre lektora

Termíny a miesto konania

1.2. – 3.2.2022

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

1.2. – 3.2.2022

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

4.5. – 6.5.2022

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

4.5. – 6.5.2022

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

8.8. – 10.8.2022

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

8.8. – 10.8.2022

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

5.10. – 7.10.2022

ONLINE

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

5.10. – 7.10.2022

Bratislava

Mgr. Martina Galabová, Ing. Dáša Paláková

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.