Seminár:
Špecialista na DPH a daň z príjmov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1500 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 5-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Certifikovaný seminár má za cieľ zvýšiť kvalifikáciu účastníkov a poskytnúť v rámci 5-dňového školenia ucelený pohľad na daň z pridanej hodnoty a daň z príjmov z aspektu daňových subjektov, ktorými sú fyzické aj právnické osoby. Účastníci sa naučia samostatne vyplniť daňové priznanie právnických aj fyzických osôb, daňové priznanie k DPH, súhrnný výkaz, ako aj kontrolný výkaz.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 27.5.2019 - 31.5.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Špecialista na DPH a daň z príjmov

1. deň

Seminár: Daň z príjmov

 • Predmet dane, zdaniteľné príjmy, príjmy oslobodené od dane, základ dane a sadzba dane
 • Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus a ich praktická aplikácia
 • Daňové výdavky

2. deň

Seminár: Daň z príjmov

 • Rezervy a opravné položky
 • Odpisy HM a NM a ich technického zhodnotenia
 • Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní
 • Daňové priznanie a preddavky na daň z príjmov
 • Minimálna výška dane a daňová licencia

3. deň

Seminár: Daň z príjmov a zákon o používaní ERP

 • Komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania FO a PO
 • Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

4. deň

Seminár: Daň z pridanej hodnoty

 • Predmet dane a zdaniteľná osoba
 • Registračná povinnosť
 • Zdaniteľné obchody a miesto zdaniteľného obchodu
 • Osoby povinné platiť daň správcovi dane
 • Daňová povinnosť

5. deň 

Seminár: Daň z pridanej hodnoty

 • Základ dane a sadzba dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Osobitná úprava uplatňovania dane
 • Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie
 • Faktúra, súhrnný výkaz a kontrolný výkaz
 • Komplexný príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH

 6. deň

Praktické konzultácie a test

 • Praktické konzultácie
 • Test

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie zamerané detailne na DPH a DzP. Počas vzdelávania získate potrebné teoretické vedomosti a množstvo praktických príkladov formou prípadových štúdií. Legislatíva a prednášané teoretické poznatky sú sprevádzané praktickými príkladmi, ktoré sú vysvetlené zrozumiteľnou formou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Špecialista na DPH a daň z príjmov

Certifikovaný kurz je určený účtovníkom, zamestnancom, ktorí už nadobudli základné vedomosti z predmetných daní, chcú si zvýšiť odbornosť a stať sa špecialistami pre oblasť daní.

Lektor - Špecialista na DPH a daň z príjmov

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Referencie - Špecialista na DPH a daň z príjmov

"Komplexné zhrnutie zmien v zákonoch (DPH, DzP) čiastočne zákon o správe daní a poplatkov." Vuki, a.s.

Časový harmonogram - Špecialista na DPH a daň z príjmov

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Špecialista na DPH a daň z príjmov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 27.5.2019 - 31.5.2019
 • Ing. Milan Kúdela
 • 1 500,00 EUR + DPH
Input:
 • 16.9.2019 - 23.9.2019
 • Ing. Milan Kúdela
 • 1 500,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Špecialista na DPH a daň z príjmov