Konferencia

Pre bezpečnostných technikov: zmeny po 1.1.2023, nové povinnosti, podmienky pre získanie osvedčení a príprava na skúšky BT

JUDr. Jozef Lukajka PhD., Peter Hollý, Ing. Stanislav Krajňák PhD.

Online konferencia určená pre všetkých bezpečnostných technikov, ktorí sa pripravujú na skúšky po 1.1.2023.

 

Počas online konferencie získate maximum informácií o povinnostiach bezpečnostného technika, o podmienkach pre získanie osvedčení, o postupoch na skúškach.

Rozoberieme 60 otázok potrebných pre zloženie skúšky.

Nevynecháme právne rady, nastavenie konkrétnych zmluvných podmienok, typy a možnosti zmlúv.

 

Na Vaše otázky budú odpovedať: Ing. Stanislav Krajňák, Peter Hollý a JUDr. Jozef Lukajka.

 

Do detailov vedené prednášky, skúsenosti, príklady z praxe a odporúčania 3 lektorov.

9.2.2023

8.30 - 16:30

ONLINE

149 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 10:15

  Ing. Stanislav Krajňák, PhD.

  Bezpečnostný technik – zmeny od 1.1.2023, povinnosti, získanie osvedčení

  • Povinnosti BT v prípade výkonu dodávateľským spôsobom (SZČO, právnická osoba)
  • Povinnosti BT v prípade kmeňového zamestnanca
  • Ako získať osvedčenie, podmienky pre získanie osvedčenia po 1.1.2023
  • Ako získať oprávnenia na výchovu a vzdelávanie a za akých podmienok
 • 10:15 – 10:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 10:30 – 10:50

  Prestávka

 • 10:50 – 12:15

  Peter Hollý

  Ako sa pripraviť na skúšky bezpečnostného technika na NIP po 1.1.2023 – prierez 60 otázkami

 • 12:15 – 13:00

  Prestávka

 • 13:00 – 14:15

  Peter Hollý

  Ako sa pripraviť na skúšky bezpečnostného technika na NIP po 1.1.2023 – prierez 60 otázkami - pokračovanie prednášky

 • 14:15 – 14:35

  BLOK otázok a odpovedí

 • 14:35 – 16:15

  JUDr. Jozef Lukajka

  Ako nastaviť konkrétne zmluvné podmienky, typy a možnosti zmlúv pre dodanie činností dodávateľským spôsobom. Právne rady pre ochranu spoločnosti, ktoré mu poskytuje bezpečnostný technik.

 • 16:15 – 16:30

  BLOK otázok a odpovedí

 • 16:30

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Konferencia je určená bezpečnostným technikom, osobám spôsobilým zaisťovať úlohy v prevencii rizík a všetkým záujemcom o danú problematiku.

Video

Konferencia BOZP v Bratislave

Partneri

Organizátori

 Partner

   

Mediálny partner BOZPonline

 

 

Sprievodný program

Lektori

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 11 ročnou právnou praxou. V minulosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaniach…

Ďalšie semináre lektora

Peter Hollý

Odborník z praxe a majiteľ spoločnosti PROBTS

Ďalšie semináre lektora

Ing. Stanislav Krajňák PhD.

Riaditeľ odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci NIP.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k115/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

9.2.2023

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.