Seminár

Interpersonálne role personalistu – hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

PhDr. Tatiana Lesayová

Naučte sa kvalitne pripraviť a viesť hodnotiaci, či prepúšťací rozhovor. Zvládnite argumentáciu a námietky. Počas kurzu máte možnosť rozhovory prakticky nacvičiť.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na +421 915 692 889 alebo e-mailom na hana.cerna@dashofer.sk.

Obsah školenia: Interpersonálne role personalistu – hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

 • Príprava hodnotiteľa na hodnotiaci rozhovor
 • Príprava hodnotených na hodnotiaci rozhovor
 • Vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 • Príprava a vedenie očakávacieho rozhovoru
 • Príprava a vedenie disciplinárneho rozhovoru
 • Príprava a vedenie prepúšťacieho rozhovoru
 • Zásady a princípy vedenia rozhovoru
 • Uzatváranie „psychologickej dohody“
 • Konštruktívne a deštruktívne prvky  pri dávaní spätnej väzby
 • Práca s pochvalou a kritikou
 • Techniky kladenia otázok a aktívneho počúvania
 • Argumentácia a zvládanie námietok v rozhovore
 • Zvládanie emočne náročných reakcií v priebehu rozhovoru
 • Praktický nácvik rozhovorov

Komu je určený

Personalistom, manažérom a špecialistom útvarov HR a mzdovým útvarom.

Harmonogram školenia: Interpersonálne role personalistu – hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

08:30 - 09:00 - registrácia
09:00 - 10:30 - prednáška
10:30 - 10:45 - prestávka
10:45 - 12:00 - prednáška
12:00 - 13:00 - obed
13:00 - 15:00 - prednáška, diskusia


*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Výhody pre Vás

Kvalitné podklady

Získate špičkové pracovné materiály spracované od našich lektorov.

Odpovede od lektora

Získate odpovede na svoje otázky k téme seminára. Môžete ich položiť priamo lektorovi počas školenia, alebo ich môžete zaslať vopred mailom pred, alebo po školení.

Individuálny prístup

Nasmerovanie na konkrétny problém, individuálny prístup a prepojenie na prax.

Občerstvenie

Zaisťujeme po celú dobu konania seminára. K dispozícii máte kávu, čaj, vodu. Počas coffee breaku sladké alebo slané občerstvenie. V prípade celodenných školení je pre účastníkov zabezpečený chutný obed.

Lektori z praxe

Lektori Vás nasmerujú na konkrétne riešenia, ktoré viete aplikovať vo vašej každodennej praxi.

Online prenos
 • Webinár si môžete pustiť kdekoľvek, na akomkoľvek zariadení, stačí pripojenie na internet a slúchadlá.
 • Nemusíte nič inštalovať, stačí pripojiť sa na naše stránky a my vás prevedieme potrebným nastavením. Odkaz vám zašleme deň pred konaním a tiež hodinu pred začiatkom webinára.
 • Garantujeme vám plnú technickú podporu pred aj počas prenosu - telefonicky, e-mailom alebo pomocou on-line chatu. Nemusíte mať žiadne technické zručnosti.
 • Na prenos používame špičkové vybavenie a intuitívne streamovacie prostredie.
 • Počas školenia môžete lektorovi položiť otázku prostredníctvom chatu.
 • Ušetríte čas a náklady na dopravu.
Malé skupinky

Školenie realizujeme v malých skupinách, kde dbáme na bezproblémovú interakciu účastníkov spolu s lektorom.

Lektor školenia: Interpersonálne role personalistu – hodnotiace a prepúšťacie rozhovory

PhDr. Tatiana Lesayová

Od roku 1995 až doteraz pôsobí ako certifikovaná lektorka, trénerka, koučka a jej témy sú úzko spojené s osobným životom jednotlivca a rozvojom jeho kompetencií pre všetky úrovne zamestnania. Venuje sa najmä témam ako je: sebapoznanie a umenie vyznať sa v druhých, zefektívňovanie komunikácie, rozvíjanie emočnej inteligencie,  zvládanie záťažových…

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.