Seminár:
Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 8:00-11:00

Téma

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 12.11.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

 • Čo je nové od 1. januára 2021. Ktoré spoločnosti majú povinnosti vyplývajúce z prílohy VIII CLP nariadenia. Rozsah nariadenia pre moje chemické produkty, výnimky z oznamovacej povinnosti.
 • Prechodné ustanovenia pre prílohu VIII.
 • Ako je potrebné Európskej chemickej agentúre oznamovať informácie o svojich nebezpečných produktoch (elektronické nástroje, oznamované informácie – zloženie produktov a ich charakteristiky, zdroje informácií).
 • Ako má vyzerať označenie vybraných chemických produktov po novom. Čo to je UFI, aký je jeho vzťah s označením produktov a kartami bezpečnostných údajov.
 • Sankcie za chemické produkty, ktoré nie sú v zhode s novou legislatívou.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Školenie je určené pre dovozcov, výrobcov, distribútorov, predajcov nebezpečných chemických prípravkov, ktorí ich dovážajú, predávajú, uvádzajú na trh v SR alebo v iných krajinách EÚ:

 • DOVOZCOVIA nebezpečných prípravkov,
 • VÝROBCOVIA, spracovatelia a formulátori vyrábajúci nebezpečné prípravky,
 • ZAZMLUVNENÍ VÝROBCOVIA, spracovatelia, formulátori vyrábajúci nebezpečné prípravky v režime na zákazku „toll manufacturing“,
 • OPÄTOVNÍ PLNIČI, ktorí prebalujú nebezpečné prípravky z originálnych obalov do svojich obalov,
 • DISTRIBÚTORI, ktorí preznačujú nebezpečné prípravky (re-branding/re-labelling),
 • VÝROBCOVIA/DOVOZCOVIA kombinovaných výrobkov s obsahom nebezpečných prípravkov.

Dotknuté nebezpečné chemické prípravky (produkty) sú z portfólia:

stavebnej chémie, plnív, tmelov, lepidiel, prípravkov na povrchovú úpravu materiálov, prípravkov na úpravu kože (papiera), produktov na impregnáciu textilu, leštidiel, náterov, farieb, riedidiel, tonerov, atramentov, prípravkov na zváranie (spájkovanie), fotochemikálií, hnojív, biocídov, pesticídov, prípravkov na báze polymérov, nemrznúcich zmesí, mazív, lubrikantov, autochémie, (auto) kozmetiky, čistiacich prostriedkov, detergentov, vonných prípravkov

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

je určený zodpovedným pracovníkom, ktorí pracujú na pozíciách nákupu a predaja, vedúcich výroby, produktového manažmentu, bezpečnosti produktov, manažmentu kvality, manažmentu životného prostredia, OŽP, EHS, HSE, SHE, OHS, BOZP a komunikácie v dodávateľskom reťazci.

Lektor

Ing. Martin Hajaš

Ing. Martin Hajaš

Má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti implementácie chemickej legislatívy: REACH, CLP, MSDS, biocídy, prípravky na ochranu rastlín, ADR v súkromnom a verejnom sektore vrátane Európskej chemickej agentúry. Pracoval na projektoch týkajúcich sa identifikácie chemických látok, klasifikácie a označovania chemických produktov, prípravy kariet bezpečnostných údajov, ako aj notifikácie nebezpečných chemických produktov jednotlivým národným toxikologickým centrám v členských štátoch EÚ.

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 9:00 - 12:00

Termíny a prihlásenie - Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

 • ONLINE
 • 12.11.2020
 • Ing. Martin Hajaš
 • 159,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 3.12.2020
 • Ing. Martin Hajaš
 • 159,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme