Seminár

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021.

Obsahová náplň

  • Čo je nové od 1. januára 2021. Ktoré spoločnosti majú povinnosti vyplývajúce z prílohy VIII CLP nariadenia. Rozsah nariadenia pre moje chemické produkty, výnimky z oznamovacej povinnosti.
  • Prechodné ustanovenia pre prílohu VIII.
  • Ako je potrebné Európskej chemickej agentúre oznamovať informácie o svojich nebezpečných produktoch (elektronické nástroje, oznamované informácie – zloženie produktov a ich charakteristiky, zdroje informácií).
  • Ako má vyzerať označenie vybraných chemických produktov po novom. Čo to je UFI, aký je jeho vzťah s označením produktov a kartami bezpečnostných údajov.
  • Sankcie za chemické produkty, ktoré nie sú v zhode s novou legislatívou.

Komu je určený

je určený zodpovedným pracovníkom, ktorí pracujú na pozíciách nákupu a predaja, vedúcich výroby, produktového manažmentu, bezpečnosti produktov, manažmentu kvality, manažmentu životného prostredia, OŽP, EHS, HSE, SHE, OHS, BOZP a komunikácie v dodávateľskom reťazci.

Časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 9:00 - 12:00

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.