Otvorené semináre

Naše semináre sú obsahovo pripravované špeciálne práve tak, aby reflektovali na Vaše aktuálne otázky z praxe, na legislatívne zmeny a predovšetkým, aby Vám pomohli vo Vašej práci a kariére. Našim zákazníkom garantujeme najvyššiu kvalitu. Zásadne školíme v malých skupinách tak, aby ste mali dostatočný priestor na riešenie Vašich otázok. Školenia realizujeme s najlepšími odborníkmi – lektormi, ktorí majú nie len teoretické, ale predovšetkým praktické skúsenosti zo svojho odboru. 
Samozrejmosťou sú študijné materiály v praktickom zakladači, špičková organizácia, výborný obed, občerstvenie a klimatizované priestory.