Konferencia

Online konferencia pre stavebné úrady - Ohlasovanie drobných stavieb, Kataster, EIA, ZEK - nové povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe

JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Milan Luciak, JUDr. Jana Dráčová

Odborná online konferencia nielen pre stavebné úrady sa bude konať v spolupráci s uznávanými odborníkmi a obsah je pripravený "ruka v ruke" s aktuálnymi informáciami.

Program online konferencie je plne prispôsobený potrebám práce, ktoré vykonávajú zamestnanci stavebných úradov v rámci dennej agendy.

Zameriame sa na nové povinnosti, lehoty, praktické odporúčania, súvislosti a príklady z praxe!

Aktuálny stav po dôležitých novelách a počas prechodného obdobia.

4 TOP témy

Špecifiká aplikácie zákona EIA po novelách - Ohlasovanie drobných stavieb podľa starého a nového zákona - Kataster (plánované zmeny)  - Výstavba telekomunikačných vedení (usmernenia, nedostatky) 

Nebudú chýbať aktuálne informácie k Prechodu kompetencií z obcí na nové stavebné úrady!

Vynikajúce spojenie legislatívnych povinností a praxe na online konferencii už 18.4.2022!

Dostatočný čas a priestor na Vaše otázky!

Na Vaše otázky bude odpovedať Ing. Milan Luciak, JUDr. Helena Spišiaková a Judr. Jana Dráčová.

18.4.2023

8.30 - 15.00

ONLINE

119 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

 • 8:30

  Začiatok online konferencie

 • 8:30 – 9:45

  Ing. Milan Luciak

  Špecifiká aplikácie zákona EIA po novelách v súvislosti s povoľujúcimi konaniami - práva a povinnosti subjektov

 • 9:45 – 10:00

  BLOK otázok a odpovedí - Ing. Milan Luciak

 • 10:00 – 10:20

  JUDr. Helena Spišiaková

  Prechod kompetencií z obcí na nové stavebné úrady

  • Vzťah štátna správa a samospráva
  • Nové stavebné úrady
  • Obce ako stavebné úrady počas prechodného obdobia
 • 10:20 – 10:35

  Prestávka

 • 10:35 – 12:15

  JUDr. Helena Spišiaková

  Ohlasovanie drobných stavieb podľa stavebného zákona a podľa nového zákona o výstavbe

  • Stavba - definícia stavby, členenie stavieb, požiadavky na stavby
  • Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy a udržiavacích prác (náležitosti ohlásenia, postup stavebného úradu pri ohlásení, preskúmanie zákonnosti postupu stavebného úradu pri ohlásení)
  • Zisťovanie neohlásených stavieb - štátny stavebný dohľad
  • Postup stavebného úradu pri nelegálnych stavbách (overenie pasportu drobnej stavby, konanie o dodatočnom povolení stavby, stavba na cudzom pozemku, konanie o odstránení nelegálnej stavby)
  • Sankcie za čierne drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce (priestupky a správne delikty)
 • 12:15 – 12:35

  BLOK otázok a odpovedí - JUDr. Helena Spišiaková

 • 12:35 – 13:15

  Prestávka

 • 13:15 – 13:45

  JUDr. Jana Dráčová

  Kataster - zmeny v doterajšej praxi zápisov stavieb

  • Plánované zmeny zákona.
 • 13:45 – 14:30

  JUDr. Jana Dráčová

  Výstavba telekomunikačných vedení - prax po roku

  • Usmernenia.
  • Nedostatky.
  • Pripravovaná novela ZEK.
 • 14:30 – 15:00

  BLOK otázok a odpovedí - JUDr. Jana Dráčová

 • 15:00

  Ukončenie online konferencie

Komu je určený

Online konferencia je určená pre zamestnancov stavebných úradov, starostov obcí, zamestnancov špeciálnych stavebných úradov a ostatní záujemcov o problematiku, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Miesto konania

ONLINE PRENOS

Lektori

JUDr. Helena Spišiaková

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 až 2014 pôsobila v pracovnej skupine na prípravu nového stavebného zákona zriadenej pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pracuje na odbore stavebného poriadku a rovnako pôsobí ako lektorka a konzultant pre rôzne oblasti…

Ďalšie semináre lektora

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky o odbornej spôsobilosti. Má dlhoročné skúsenosti s prednáškovou a publikačnou činnosťou.

Ďalšie semináre lektora

JUDr. Jana Dráčová

Advokátka, ktorá sa zameriava na katastrálne právo a práva k nehnuteľnostiam. Venuje sa aj publikačnej a lektorskej činnosti, najmä v oblasti vecného, pozemkového a katastrálneho práva.

Ďalšie semináre lektora

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k97/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

18.4.2023

ONLINE

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.