Seminár:
Online certifikované štúdium: Certifikovaný projektový manažér

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1500 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály v on-line forme.

Doba trvania: 8:00-11:00

Téma

Kurz sa venuje problematike praktického plánovania a riadenia projektov so zameraním na úspešné získanie medzinárodného certifikátu projektového riadenia podľa svetového štandardu IPMA® (International Project Management Association). Naučíte sa, ako viesť projekty efektívne, podľa celosvetovo overených „best practices“.

Záujemcovia môžu po ukončení kurzu požiadať o vykonanie medzinárodnej certifikačnej skúšky. Vykonanie certifikačnej skúšky IPMA® je dobrovoľné. Čas a náklady na certifikáciu IPMA® nie sú zahrnuté v tomto kurze. V rámci kurzu vás však na certifikáciu veľmi kvalitne pripravíme.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 15.7.2020 - 9.9.2020
Miesto: ONLINE

Obsahová náplň školenia

 • Plánovanie projektu
 • Riadenie projektu
 • IPMA príprava na certifikáciu

0. Webinár - streda 15.7.2020 - 8:00 do 9:00

 • Téma: vyskúšanie technických prostriedkov
 • Téma: Úvodná porada (kick - off)
 • Organizačné pokyny

1. Webinár - streda 22.7.2020 - 8:00 do 11:00

 • Téma: IPMA príprava na certifikáciu – certifikačný proces.
 • Téma: IPMA príprava na certifikáciu – spracovanie podkladov, zdokladovanie praxe.
 • Vydanie úloh na spracovanie podkladov na certifikáciu IPMA.

2. Webinár - streda 29.7.2020 - od 8:00 do 11:00

 • Téma: Úvod do riadenia projektov, príprava projektov
 • Téma: Plánovanie projektov – časť 1
 • Vydanie úloh na samoštúdium.

3. Webinár - streda 5.8.2020 - od 8:00 do 11:00

 • Téma: Plánovanie projektov – časť 2
 • Vydanie úloh na samoštúdium.

4. Webinár - streda 12.8.2020 - od 8:00 do 11:00

 • Téma: Plánovanie projektov – časť 3
 • Vydanie úloh na samoštúdium.

5. Webinár - streda 19.8.2020 - od 8:00 do 11:00

 • Téma: Riadenie projektov – časť 1
 • Vydanie úloh na samoštúdium.

6. Webinár - streda 26.8.2020 - od 8:00 do 11:00

 • Téma: Riadenie projektov – časť 2
 • Téma: Ukončenie projektov
 • Vydanie úloh na samoštúdium.

7. Webinár - streda 9.9.2020 -  od 8:00 do 11:00

 • Téma: IPMA cvičná certifikačná skúška

Certifikácia IPMA, termíny:

- uzávierka prihlášok k certifikácii 6.8.2020

- certifikačná skúška IPMA , 24.9 - 25.9.2020

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Kurz je vedený formou online live seminárov. K dispozícií budete mať kvalitné pracovné podklady a možnosť klásť otázky lektorom. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: zuzana.cmorejova@dashofer.sk, alebo telefonicky: 0910 343 747.

Jedinečný a komplexný kurz ukončený osvedčením s celoštátnou platnosťou, s kvalitnou prípravou na získanie medzinárodného certifikátu IPMA®.

Kurz je určený súčasným a budúcim projektovým manažérom a členom projektových tímov, strednému manažmentu, majiteľom a riaditeľom malých a stredných podnikov, ako aj samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré sa podieľajú na riadení projektov, zákaziek a zmien v organizácii. Nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti sú využiteľné (a trvalo platné) v pracovnom aj súkromnom živote. Vzdelávací program je ukončený osvedčením s celoštátnou platnosťou a prípravou na získanie certifikátu s medzinárodnou platnosťou.

Tematicky sa kurz venuje plánovaniu a riadeniu:projektové riadenie, rozsahu projektu v požadovanej kvalite, čase, prostriedkoch (pracovníkov a financií). Osobitnými témami sú riadenie komunikácie, delegovanie úloh, vedenie porád či riadenie zmien. Koncepcia kurzu kopíruje požiadavky na medzinárodnú skúšku IPMA®, preto sú účastníci od prvej hodiny pripravovaní na medzinárodnú certifikáciu.

Zvládnite riadenie projektov bez problémov.Okrem širokého obsahového záberu je pridanou hodnotou aj odovzdanie dlhoročných skúseností lektora, ktorý je skúsení manažér z praxe – Petr Všetečka 

Získajte návod, AKO (NE)POKAZIŤ PROJEKT, ako si ušetriť čas, vyhnúť sa stresu a byť úspešný.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Súčasní a budúci projektoví manažéri a členovia projektových tímov, stredný manažment, majitelia a riaditelia malých a stredných podnikov, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby. Všetci, ktorí sa podieľajú na riadení projektov, zákaziek a zmien v organizácii. Vzdelávací program ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti a praktické zručnosti.

Lektor

doc. Ing. Petr Všetečka PhD.

doc. Ing. Petr Všetečka PhD.

Certifikovaný projektový manažér podľa medzinárodných štandardov – IPMA level B® (International Project Management Association) a PRINCE2® Practitioner. Od roku 2018 pracuje ako hodnotiteľ medzinárodných certifikačných skúšok IPMA® pre Slovenskú republiku.

Je autorom originálnej anglicko-slovenskej knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK Guide, www.ptbok.com) a spoluautorom vysokoškolskej učebnice Projektový manažment. Je zakladateľom odborného portálu www.projektoveriadenie.sk a spoluautorom viacerých akreditovaných vzdelávacích programov. Je skúseným lektorom. Má vyše 20-ročnú prax pedagóga, lektora a trénera celoživotného vzdelávania a 15-ročnú manažérsku prax z rôznych riadiacich funkcií. Výsledky svojej práce publikuje v odbornej literatúre, na webe www.projektoveriadenie.sk, https://www.facebook.com/projektoveriadenie/ a na vedeckých konferenciách. V súčasnosti pracuje ako konateľ, výkonný riaditeľ, projektový manažér, lektor a konzultant vzdelávacej a poradenskej spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o.

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov. Účastníci školení oceňujú najmä jeho vysokú odbornosť, schopnosť podať aj zložitú tému jednoduchou formou a vtiahnutie do problematiky, kedy prestanete vnímať čas.

Ing. Pavel Kovács PhD.

Ing. Pavel Kovács PhD.

Je skúseným senior lektorom s vyše 15-ročnou praxou pedagóga, lektora a trénera. Je držiteľom medzinárodného certifikátu ECo-C® (European Communication Certificate). Má technické a pedagogické vzdelanie. Titul PhD. získal v oblasti teórie vyučovania. Má bohaté pracovné skúsenosti s organizáciou a realizáciou vzdelávacích projektov a odborných kurzov v oblasti manažérskych kompetencií. Profiluje sa najmä v oblasti projektového riadenia a mäkkých zručností (soft skills) so zameraním na vyjednávanie, obchodnícke zručnosti, asertívnu komunikáciu, ochranu proti manipulácii, manažment konfliktov, self marketing, sebariadenie a prezentačné zručnosti. Je spoluautorom viacerých akreditovaných vzdelávacích programov. V súčasnosti pracuje ako tréner (lektor) a manažér vzdelávania zodpovedný za koncepčnú metodickú a lektorskú činnosť v oblasti celoživotného vzdelávania.

Patrí medzi vyhľadávaných lektorov. Účastníci školení oceňujú najmä jeho pozitívnu energiu, schopnosť empatie, vysokej interaktivity a prispôsobenia obsahu kurzov potrebám účastníkov.

Časový harmonogram

Online vzdelávanie: 8.00 – 11.00 hod

1. vysielanie 15.7. – vyskúšanie technických prostriedkov, úvodná porada (kick-off), organizačné pokyny
2. vysielanie 22.7.
3. vysielanie 29.7.
4. vysielanie 5.8.
5. vysielanie 12.8.
6. vysielanie 19.8.
7. vysielanie 26.8.
8. vysielanie 9.9.

Termíny a prihlásenie - Online certifikované štúdium: Certifikovaný projektový manažér

 • ONLINE
 • 15.7.2020 - 9.9.2020
 • doc. Ing. Petr Všetečka PhD., Ing. Pavel Kovács PhD.
 • 1 500,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

PDF na stiahnutie:  Nový Zákonník práce v praxi