Konferencia:
Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Trvanie konferencie: 1-dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH, , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia Vám poskytne prehľad o zmenách v odpadoch po 1.1.2020, o zmenách v nakladaní s odpadmi, sankciách a kontrolách. Na Vaše otázky bude odpovedať odborník Ing. Peter Gallovič a hlavná inšpektorka SIŽP Ing. Jarmila Ďurďovičová.

termín

Najbližší termín: 11.2.2020

Program konferencie

Program konferencie aktuálne pripravujeme s lektormi. Mená lektorov a program konferencie budú v najbližšom čase zverejnené na stránke.

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program

Popis

Konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva poskytne účastníkom dôležité informácie o aktuálnom stave odpadového hospodárstva a zmenách platných pre rok 2020. Zároveň sa dozviete o kontrolnej činnosti inšpekcie odpadového hospodárstva.

Viete aké máte práva a povinnosti, ako prebiehajú kontroly a aké sú najčastejšie problémy v praxi?

Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení zákona o odpadoch od 1. 1. 2020 uložená pokuta až do výšky 250 000 EUR?

Počas konferencie ponúkame dostatočný priestor na Vaše otázky.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

pôvodcom odpadov, firmám, ktoré nakladajú s odpadmi, výrobcom, ktorí uvádzajú na trh vyhradené produkty (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky), mestám a obciam, všetkým záujemcom o problematiku.

Lektori

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ, neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ing. Jarmila Ďurďovičová

Ing. Jarmila Ďurďovičová

Hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva, Slovenská inšpekcia  životného prostredia. Vyštudovala Stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V roku 1992 začala pracovať v  Slovenskej inšpekcii  životného prostredia ako inšpektorka inšpekcie odpadového hospodárstva. Od roku 2002 pôsobí vo funkcii hlavnej inšpektorky útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva. Na SIŽP viedla dva projekty PHARE, zamerané na činnosť  inšpekcie, zúčastňuje sa projektov IMPEL (sieť environmentálnych inšpekčných orgánov EÚ ), zameraných na rôzne oblasti odpadového hospodárstva najmä však na cezhraničný pohyb odpadov. V rámci koordinovania činnosti inšpekcie odpadového hospodárstva a odhaľovania nezákonného nakladania s odpadmi spolupracuje najmä s políciou SR a colnými orgánmi. Je spoluautorkou Komentáru k zákonu o odpadoch.

Časový harmonogram

Termíny a prihlásenie - Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 11.2.2020
  • 169,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Záznam

Partneri

Organizátori konferencie

Partneri konferencie 

                  

epasizip

                       

       

Mediálny partnerIné produkty k danej téme