Seminár:
Ochrana súkromia v digitálnom svete

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Ochrana súkromia zahŕňa širokú oblasť právnych vzťahov. Nepatrí tu len ochrana osobných údajov v zmysle nového predpisu GDPR, ale aj ochrana neosobných údajov, ochrana obchodného tajomstva a know-how a ochrana súkromia v domácnosti a na pracovisku.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 21.3.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Ochrana súkromia v digitálnom svete

 • Ochrana osobných údajov
  • GDPR - základné zásady, právne základy, práva dotknutých osôb, ohlasovanie incidentov, zodpovedná osoba
  • kamerové systémy – podmienky ich zavedenia a prevádzkovania; monitorovanie verejne dostupných priestorov, monitorovanie vnútorných priestorov
  • GPS systémy - podmienky ich zavedenia a prevádzkovania
 • Ochrana súkromia v elektronických komunikáciách
  • smernica a nariadenie e-privacy
  • marketing realizovaný prostredníctvom elektronickej komunikácie
  • používanie cookies
  • súkromie a využívanie sociálnych sietí
 • Voľný tok neosobných údajov
  • nariadenie o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov
  • voľný pohyb údajov, dostupnosť pre príslušné orgány, prenos údajov
 • Ochrana know-how a obchodného tajomstva
  • získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva
  • opatrenia, postupy a prostriedky nápravy
  • sankcie
 • Dohody o mlčanlivosti
  • v ktorých prípadoch ich uzatvoriť
  • čo majú obsahovať
  • aké údaje je možné chrániť
 • Ochrana súkromia na pracovisku
  • monitorovanie zamestnancov prostredníctvom kamerového systému
  • monitorovanie emailov
  • iné formy monitorovania
 • Technická stránka ochrany súkromia
  • šifrovanie koncových zariadení
  • šifrovanie komunikácie
  • fyzická ochrana dôverných informácií
 • diskusia, otázky, podnety

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Ochrana súkromia zahŕňa širokú oblasť právnych vzťahov. Nepatrí tu len ochrana osobných údajov v zmysle nového predpisu GDPR, ale aj ochrana neosobných údajov, ochrana obchodného tajomstva a know-how a ochrana súkromia v domácnosti a na pracovisku.

V novej „digitálnej“ dobe je potrebné na jednej strane súkromie ešte viac chrániť. Zároveň je potrebné dodržiavať veľké množstvo osobitných predpisov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Ochrana súkromia v digitálnom svete

konateľom, majiteľom, manažérom

Lektor - Ochrana súkromia v digitálnom svete

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

Časový harmonogram - Ochrana súkromia v digitálnom svete

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ochrana súkromia v digitálnom svete

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 21.3.2019
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.6.2019
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 2.9.2019
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 19.11.2019
 • Mgr. Zuzana Motúzová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Ochrana súkromia v digitálnom svete

Odborný portál:  S.R.O. v praxi

Odborné publikácie:  Balíček zákonov o ochrane osobných údajov