Ochrana osobných údajov

%salutation

Na základe požiadaviek zákonov o ochrane osobných údajov, ktoré musíme dodržiavať, vás žiadame, aby ste si našli chvíľu času a prečítali dôležité body pravidiel ochrany súkromia spoločnosti Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Nejde o žiadne zmeny vo Vašich produktoch, ale o zoznámenie sa s pravidlami ochrany súkromia.

Kliknite na tlačidlo Súhlasím, keď budete pripravený/-á pokračovať na stránku .

Údaje, ktoré spracovávame, keď používate naše produkty:

Názov spoločnosti, poštová adresa sídla spoločnosti, Právna forma spoločnosti, Meno, Priezvisko, Telefón, Email, Pracovná pozícia

Prečo spracúvame tieto údaje

Tieto údaje spracovávame na účely popísané v našich pravidlách:

  • doručenie dokumentov týkajúcich sa objednaných produktov a služieb (doručenie produktu, fakturácia, informačných oznamov týkajúcich sa zmien a noviniek v objednaných produktoch)
  • kvalitnejšie zacielenie informačných správ o ostatných produktoch v našej ponuke
  • zlepšenie kvality našich produktov a služieb
  • na vykonávanie analýz a meraní s cieľom zistiť využívanie našich služieb

Samozrejmosťou je možnosť zablokovať použitie Vašich údajov našou spoločnosťou. Majte pod kontrolou použitie Vašich údajov:

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov Názov spoločnosti, poštová adresa sídla spoločnosti, Právna forma spoločnosti, Meno, Priezvisko, Telefón, Email, Pracovná pozícia prevádzkovateľom Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, P.O.BOX 323, Bratislava 814 99, IČO: 35730129 na účel zasielania informácií k produktom prevádzkovateľa a marketingových prieskumov na čas 3 roky od objednania produktu / služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa info@dashofer.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. Osobné údaje niesú prenášané do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Pre viac informácií kliknite na Ochrana osobných údajov