Seminár:
Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 130 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu zamestnávateľa.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Obsahová náplň školenia - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

 • nové pojmy podľa GDPR
 • nová evidencia pracovných úrazov
 • zmluvný vzťah medzi zamestnávateľom a spoločnosťou poskytujúcou BOZP
 • nové povinnosti pri komunikácii s úradom
 • základné zásady pri spracúvaní osobných údajov
 • kódexy správania a certifikácie
 • informačný systém osobných údajov Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • právny základ spracúvania osobných údajov pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • bezpečnostné opatrenia a spôsob ich prijatia
 • marketing
 • súhlas k spracúvaniu osobných údajov
 • zodpovedná osoba
 • dôsledky nesplnenia povinností
 • pokuty

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel spoločnosťami poskytujúcimi služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže byť sankcionované až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu. Na seminári si prejdeme konkrétne kroky, aby ste mali dokumentáciu v súlade s GDPR a tak predišli pokutám.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

spoločnostiam zaoberajúcim sa BOZP, personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom a pod.

Lektor - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Pôsobil 3 roky na inšpektoráte práce, kde sa venoval problematike pracovného práva a BOZP. Od roku 2013 je členom Advokátskej kancelárie BÁNOS s.r.o., kde sa venuje najmä zastupovaniu klientov pred súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov, inšpektorátmi práce s odborným zameraním na pracovné právo, BOZP, ochranu osobných údajov, a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Časový harmonogram - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Iné produkty k danej téme - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Odborný portál:  Právo a prax nehnuteľností

Odborné publikácie:  EnviroInfo