Seminár

Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu zamestnávateľa.

Obsahová náplň

 • nové pojmy podľa GDPR
 • nová evidencia pracovných úrazov
 • zmluvný vzťah medzi zamestnávateľom a spoločnosťou poskytujúcou BOZP
 • nové povinnosti pri komunikácii s úradom
 • základné zásady pri spracúvaní osobných údajov
 • kódexy správania a certifikácie
 • informačný systém osobných údajov Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • právny základ spracúvania osobných údajov pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • bezpečnostné opatrenia a spôsob ich prijatia
 • marketing
 • súhlas k spracúvaniu osobných údajov
 • zodpovedná osoba
 • dôsledky nesplnenia povinností
 • pokuty

Komu je určený

spoločnostiam zaoberajúcim sa BOZP, personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom a pod.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:00  prednáška
 • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
 • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.