Obchodné podmienky

Ako sa prihlásiť - Platobné a dodacie podmienky

 • Prihláška na seminár/certifikované štúdium Vám bude po jej prevzatí a zaevidovaní potvrdená. Na seminár/certifikované štúdium budete zaradený v poradí, v ktorom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár/certifikované štúdium sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/certifikovaného štúdia alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám ponúkneme náhradný termín alebo seminár/certifikované štúdium, príp. zrušenie prihlášky.
 • Uzávierka prihlášok je 4 pracovné dni pred termínom konania seminára. Prihlášky po tomto termíne konzultujte prosím telefonicky s manažérom centra vzdelávania.
 • Uzávierka prihlášok na certifikované štúdium je 10 pracovných dní pred jeho začiatkom. Prihlášky po tomto termíne konzultujte prosím telefonicky s manažérom centra vzdelávania.
 • Prijatie objednávky Vám bude potvrdené e-mailom.
 • 4 dni pred konaním seminára Vám bude zaslaná vstupenka s presným obsahom a bližšími informáciami o mieste a termíne konania seminára spolu so zálohovou faktúrou. 
 • 10 dní pred konaním certifikovaného štúdia Vám bude zaslaná vstupenka s presnými organizačnými pokynmi. Zálohová faktúra za certifikované štúdium Vám bude zaslaná po zaregistrovaní objednávky.
 • Platbu prosím realizujte pod variabilným symbolom uvedeným na zálohovej faktúre. Daňový doklad Vám bude odovzdaný v deň konania školenia/certifikovaného štúdia.
 • Účastník seminára/certifikovaného štúdia je povinný uhradiť poplatok vyčíslený na zálohovej faktúre tak, aby sa mohol preukázať pri vstupe na seminár/certifikované štúdium potvrdením o úhrade poplatku pracovníkovi Centra vzdelávania.
 • Vstup účastníka na seminár/certifikované štúdium je teda podmienený zrealizovaním platby poplatku.
 • Poplatok je možné po odkonzultovaní s manažérom centra vzdelávania uhradiť aj v hotovosti na mieste konania seminára/kurzu.
 • Cena seminára zahŕňa občerstvenie počas seminára, obed a materiály (písacie potreby).
 • Cena certifikovaného štúdia zahŕňa občerstvenie, obed, podklady, písacie potreby a certifikát (v prípade úspešného absolvovania testu).
 • Centrum vzdelávania si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára/certifikovaného štúdia. O všetkých zmenách Vás budeme informovať telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.
 • Účastník odborného seminára/certifikovaného štúdia berie na vedomie, že na seminári/certifikovanom štúdiu je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo - obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.

Zľavy:

 • Pri prihlásení 3-5 osôb na jeden odborný seminár/certifikované štúdium získate zľavu 10% z ceny seminára/certifikovaného štúdia na každého prihláseného účastníka.
 • Pri prihlásení 6 a viac osôb na jeden odborný seminár/certifikované štúdium získate zľavu 20% z ceny seminára/certifikovaného štúdia na každého prihláseného účastníka
 • POZOR! V prípade akejkoľvek inej akcie sa zľavy navzájom nenapočítavajú, platí najvyššia z nich.
 • Zľavy Vám budú automaticky odpočítané na faktúre.
 • V prípade LAST MINUTE akcie Vám bude zohľadnená zľava seminára/kurzu určená v ponuke.

Storno podmienky pre verejné semináre/certifikované štúdium

Prihláška na seminár/certifikované štúdium je záväzná, môžete ju však zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 4 pracovných dní pred konaním seminára. 

Prihláška na certifikované štúdium je záväzná, môžete ju však zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 10 pracovných dní pred konaním certifikovaného štúdia.

Zrušenie prihlášky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne, alebo formou e-mailu.

 • Ak však z Vašej strany nebude prihláška zrušená (neodstúpite od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, ste povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

  • 100 % z ceny : ak sa písomné zrušenie uskutoční v deň seminára/certifikovaného štúdia, alebo po seminári/certifikovanom štúdiu, prípadne ak sa nezúčastníte seminára/certifikovaného štúdia bez predošlého zrušenia. Zastúpenie prihlásených účastníkov je samozrejme možné.
  • 70 % z ceny: ak sa písomné zrušenie uskutoční 1 až 2 pracovné dni pred seminárom a 1 až 4 pracovné dni pred začiatkom certifikovaného štúdia.
  • 50 % z ceny : ak sa písomné zrušenie uskutoční 3 až 4 pracovných dní pred seminárom a 5 až 9 pracovných dní pred začiatkom certifikovaného štúdia.

  Storno podmienky pre semináre šité na mieru:

  Objednávka na seminár šitý na mieru je záväzná, môžete ju však zrušiť (odstúpiť od zmluvy) najneskôr 14 pracovných dní pred dohodnutým termínom seminára. Zrušenie objednávky (odstúpenie od zmluvy) musí byť realizované písomne, alebo formou e-mailu.

  Ak však z Vašej strany nebude prihláška zrušená (neodstúpite od zmluvy) spôsobom v lehote hore uvedenej, ste povinný uhradiť čiastku zodpovedajúcu:

  • 100 % z ceny za seminár, ak sa písomné zrušenie uskutoční neskôr.

  Zákaznícky servis:

  Na všetky otázky týkajúce sa seminárov/kurzov Vám radi odpovieme v pracovných dňoch od 8,00 do 17,00 na tel. čísle: 02 / 33 00 52 28 alebo 02 / 33 00 51 25.

  Vaše otázky, postrehy a pripomienky môžete zasielať na našu e-mailovú adresu: seminare@eseminare.sk.

  Poskytnuté údaje môžu byť použité k marketingovému výskumu a nadviazaniu obchodov pre existujúce i budúce produkty, prípadne služby alebo iné média v skupine Verlag Dashöfer a nebudú poskytnuté tretím osobám. Vaše dáta môžete nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Zrušenie odoberania eNovín bude vykonané najneskôr do 30 dní odo dňa zrušenia zákazníkom.