Seminár:
Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 199 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 5.11.2019
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 5.11.2019, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia

 • Právny rámec zdaňovania príjmov v predmetnej oblasti (zákon dani z príjmov a jeho posledné zmeny, účel, systematika a popis zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, vzťah medzi domácimi predpismi a medzinárodnými zmluvami, spôsob ich uplatňovania).
 • Posudzovanie osoby daňovníka a jej rezidencie, posudzovanie aplikovateľnosti zákona a príslušných medzinárodných zmlúv.
 • Posudzovanie zdroja, charakteru a druhu príjmov nerezidenta.
 • Posudzovanie zdaniteľnosti príjmov nerezidenta podľa zákona o dani z príjmov a príslušných medzinárodných zmlúv.
 • Posudzovanie spôsobu zdaňovania príjmov nerezidenta (povinnosti daňovníkov a platiteľov dane, zrážková daň, zabezpečenie dane, postupy, formuláre).
 • Zdaňovanie jednotlivých druhov príjmov nerezidenta (zisky nerezidentných podnikov, príjmy zo závislej činnosti, príjmy zo služieb, príjmy umelcov a športovcov, licenčné poplatky, úroky, príjmy z prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí).
 • Diskusia v priebehu celého seminára a riešenie konkrétnych prípadov z praxe.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Oboznámte sa prostredníctvom interpretácie príslušných daňových a iných súvisiacich právnych predpisov a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Českou republikou s medzinárodným zdaňovaním.

Na príkladoch ich uplatňovania v praxi získate základné znalosti v oblasti zdaňovania príjmov nerezidentov na území Slovenskej republiky.

Prekonzultujte vlastné problémy a prípady zdaňovania príjmov v oblasti medzinárodných daňových vzťahov s uznávaným odborníkom z praxe.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina

Daňoví poradcovia, audítori, ekonómovia, účtovníci a záujemci o danú problematiku.

Lektor

Ing. Peter Kuchár

Ing. Peter Kuchár

Špecialista na oblasť medzinárodných daňových vzťahov, ktorý pracuje v Daňovej správe SR od roku 1991. Pracovne pôsobí v oblasti metodiky právneho rámca a postupov pri uplatňovaní právnych predpisov SR, medzinárodných zmlúv a legislatívy EÚ v oblasti cezhraničných daňových vzťahov vrátane transferového oceňovania. V súčasnosti je vedúcim oddelenia metodiky zdaňovania v oblasti medzinárodných daňových vzťahov Daňového riaditeľstva SR a obľúbeným lektorom.

Referencie

"Obsah rozsiahly, ale veľmi precízne spracovaný a pripravený. Čo sa týka lektora Kuchára - maximálna spokojnosť, jednoducho super!" Advokátska kancelária Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o.

"Som spokojná, určite využijeme ponuku riešenia konkrétnych príkladov i prostrednictvom e-mailu na lektora." OMS, spol s r.o.

"Seminár bol zaujímavy, ako na odbornosť, prejav a atmosféru, verím, že bol dobrým prínosom pre našu firmu. Vedomosti na vysokej úrovni, som obohatená o nové vedomosti." SaarGummi Slovakia, s.r.o.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Medzinárodné zdaňovanie - konzultácia a príklady na jednom mieste pre rok 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 5.11.2019
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • 26.2.2020
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • 4.6.2020
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199,00 EUR + DPH
Input:
 • 30.9.2020
 • Ing. Peter Kuchár
 • 199,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme

Odborný portál:  SZČO portál

Odborné publikácie:  Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018