Seminár:
Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 16.1.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018

 • Medzinárodné zamestnávanie a zamestnanecké štruktúry - lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) a prenájom zamestnancov (ich zapožičiavanie),
 • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam
 • Zamestnávanie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od mája 2018
 • Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb, dohoda o vyslaní a jej náležitosti
 • Zmeny vo vysielaní v súvislosti s novelou zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb účinnou od 18.6.2016.
 • Odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí,
 • Čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine.
 • Sociálne a zdravotné poistenie pri vysielaní a pri výkone práce v cudzine.
 • Riešenie konkrétnych príkladov z Vašej praxe

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov ako aj  s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú. Ide najmä o tieto zákony:

 • zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb, ktorý novelizuje ust. § 5 Zákonníka práce a priniesol aj novelu zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
 • zákon č. 64/2018 Z. z., novelizuje Zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. mája 2018.

 

Zmeny týchto zákonov zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, ktorý vysiela svojich zamestnancov v rámci poskytovania služieb do zahraničia alebo prijíma, resp. plánuje prijímať do pracovného pomeru aj štátnych príslušníkov tretích krajín alebo ich chce využívať ako dočasne pridelených zamestnancov agentúrami dočasného zamestnávania.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018

Mzdári, personalisti, HR manažéri.

Lektor - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018

JUDr. Alena Huťanová

JUDr. Alena Huťanová

Alena Huťanová po absolvovaní práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.

V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR.

Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie . Patrí  medzi výborne hodnotených lektorov.

Referencie - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018

 "Bola som spokojná. Nemám žiadne výhrady ani k lektorke ani k prednáške."  Mobis Slovakia, s.r.o.

"Veľmi spokojná - výborná orientácia lektora v problematike." Slovenské cukrovary, Sereď

"Znalosti lektorky v oblasti sociálnej a daňovej politiky." Mobis Slovakia, s.r.o.

"Veľmi dobrý - veľa praktických príkladov, dokonale ovládnutie a vysvetlenie témy." Slovak Telekom, a.s.

"Seminár bol plný užitočných informácií. Podaný záujímavo s praktickými príkladmi." Medical Glass, a.s.

Časový harmonogram - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 16.1.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 21.2.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 14.3.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.4.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 28.5.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 17.6.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 18.9.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 28.10.2019
 • JUDr. Alena Huťanová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.5.2018