Seminár

Likvidácia s.r.o. - daňové, právne a účtovné aspekty

Osvojte si komplexný pohľad na problematiku likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným...

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Obsahová náplň

 • Právny aspekt likvidácie spoločnosti:
  • rozhodnutie o vstupe do likvidácie,
  • ustanovenie likvidátora, jeho povinnosti z chronologického hľadiska,
  • spôsob likvidácie spoločnosti,
  • náležitosti likvidácie spoločnosti,
  • postup pri likvidácii.
 • Účtovné aspekty likvidácie spoločnosti:
  • termíny zostavenia účtovnej závierky a podania daňového priznania,
  • špecifiká účtovnej závierky zostavenej spoločnosťou v likvidácii.
 • Daňové aspekty likvidácie spoločnosti:
  • dôsledky likvidácie spoločnosti na vyčíslenie základu dane,
  • zostavenie daňového priznania k dani z príjmov a k dani z pridanej hodnoty,
  • špecifiká daňového priznania k dani z príjmov spoločnosti v likvidácii.

Komu je určený

konateľom spoločností, manažérom, účtovníkom, likvidátorom

Časový harmonogram

08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestáva
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 13:50 prednáška
13:50 – 14:00 prestáva
14:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Lektor

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Školenie vám vieme pripraviť na mieru aj pre vašich zamestnancov a kolegov. Kontaktujte nás telefonicky na 0910 343 747 alebo e-mailom na zuzana.cmorejova@dashofer.sk.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/kursy/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.