Seminár:
Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2018

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH, zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Získajte všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií a prehľad v daňových povinnostiach.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 29.1.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2018

 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií.
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava.
 • Postupy účtovníctva.
 • Účtovné triedy.
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.
 • Výpočet daňových povinností.
 • Prezentácia účtovnej závierky.
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@eseminare.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2018

Neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie.

Lektor - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2018

Ing. Hedviga Vadinová

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Referencie - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2018

"Plnohodnotné, prakticky využiteľné informácie z praxe od lektorky Koraušovej." Zariadenie pre seniorov Komfort, n.o.

Časový harmonogram - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2018

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2018

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 29.1.2019
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 13.3.2019
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:
 • 3.6.2019
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 165,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Iné produkty k danej téme - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2018

Odborný portál:  Právo a prax nehnuteľností

Odborné publikácie:  Elektronický právnik