Konferencia

Informačná bezpečnosť a GDPR - prvé skúsenosti po zavedení do praxe 2.ročník

http://img.dashofer.sk/emailing/2016/23kw/IB-315x211.jpg

Neustály rozmach informačno – komunikačných technológií a stále intenzívnejšie požiadavky na ceste k digitálne jednotnému trhu prinášajú množstvo nových otázok a výziev pre efektívne zabezpečenie informačnej bezpečnosti v každej spoločnosti.

Prinášame Vám konferenciu, ktorá sa venuje potrebám a požiadavkám na informačnú bezpečnosť. 

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Časový harmonogram

Program konferencie:

8:30 – 9:00 - Registrácia účastníkov

9:00 – 9:25 Jaroslav Remeň, ReFoMA, s.r.o.

Defenzívna bezpečnosť - zmierňovanie dopadov pomocou procesnej a technickej bezpečnosti  

Cieľom je ukázať preliv medzi ľudským faktorom, procesmi a nasadením technických prvkov na zníženie dopadu bezpečnostných incidentov a hrozieb.

9:25 – 10:45 Najväčšie bezpečnostné hrozby a ich právne dôsledky

10:45 – 11:05 - Prestávka s občerstvením

11:05 – 11:30 Rudolf Rössel, M.B.A.

Najväčšie bezpečnostné hrozby a ich právne dôsledky

11:30 – 12:00 Panelová diskusia

Lektor: Kolektív lektorov

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 – 14:00  Ing. Pavol Lupták

Prípadová štúdia: Útoky na webové aplikácie v praxi alebo ako vyzerá reálny útok na webové aplikácie

Cieľom prezentácie je demonštrovať ako vyzerá typický reálny útok na webovú aplikáciu, počínajúc zabezpečením útočníkovej anonymity, cez vyhľadanie kritických zraniteľností, prelomenie hesiel, končiac získaním lokálneho administrátora, vymazaním stôp a vytvorením zadných vrátok.

14:00 – 14:25  Mgr. Zuzana Motúzová

Slovenská a svetová judikatúra v oblasti bezpečnosti a jej dopady na firmy

Nová smernica EÚ o ochrane dát
Rozhodnutie Safe Harbour, Open Wifis, Anthem breach, Apple vs. FBI, Mossac Fonseca
Cenzúra internetu na Slovensku a iné

14:25– 14:45 Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:15 Pavel Lacko

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) a jeho dopad na oblasť IT bezpečnosti 

Nové nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR)
Nové povinnosti v oblasti IT bezpečnosti
Oznámenie „hackingu“ dozornému orgánu
Možné sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia

15:15 – 15:35 Ján Urbančík

Ochrana reputácie v online marketingu

Online inzercia je stále zložitejšia a firmy rýchlo strácajú kontrolu nad tým, koho podporujú zo svojich marketingových rozpočtov. Z tejto prednášky sa dozviete ako nespájať svoju značku a dobré meno s pochybným obsahom a ako si ustrážiť svoju spoločenskú zodpovednosť a dôveryhodnosť voči obchodným partnerom. 

15:35 – 16:00 Panelová diskusia

Lektor: Kolektív lektorov

16:00 Tombola

Komu je určený

Majiteľom, konateľom, riaditeľom a manažérom informačnej bezpečnosti, informačných technológií, informačno-komunikačných technológií, ako aj všetkým ostatným záujemcom o danú problematiku

Partneri

Organizátori konferencie

Verlag DashoferCentrum Vzdelávania

Partneri konferencie 

           www.nadsme.sk        CRIFnethembanethembanethembanethemba
nethembanethemba

            

 

                       

   

Mediálny partner

education

Miesto konania

Hotel Tatra****,

Námestie 1. Mája

811 04 Bratislava

Lektori

!ERR No images found in //img.dashofer.sk/cif/fotogalerie/sem_k44/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termíny a miesto konania

K tomuto semináru nie sú v súčasnej dobe vypísané žiadne termíny. O novo vypísaných termínoch Vám radi napíšeme, pokiaľ nám necháte kontakt.

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.