JUDr. Terézia Maděřičová

Zverejnený: 08.16.2010

Na začiatku svojej kariéry pracovala ako podniková právnička s pracovnou náplňou postihujúcou všetky oblasti práva. Zúčastnila sa ako členka pracovného tímu na príprave viacerých novelizácií Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov. V súčasnosti sa venuje predovšetkým personálnemu a pracovnoprávnemu poradenstvu. Tréningy a semináre, na ktorých vystupuje ako lektorka, sú vedené interaktívne, s množstvom konkrétnych prípadov a príkladov z praxe.