Reklamácie a chyby v reklamačnom procese

Zverejnený: 17.03.2016

Reklamácie a chyby v reklamačnom procese

Popis

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zúžitkujú v praxi.

Od 1.2. 2016 nastali zmeny, ktoré priniesli ďalšie povinnosti pre podnikateľov v súvislosti s reklamačným konaním. Tieto zmeny platia pre e-shopy, ale aj pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú výrobky spotrebiteľom.

Komu je určený

E-shop, pracovníkom reklamačných oddelení firiem a obchodov, obchodným asistentom.

Obsahová náplň

 • Zodpovednosť za vady výrobkov a služieb z pohľadu občianskeho a obchodného práva.
 • Záručné doby a ich rôzne dĺžky podľa subjektov.
 • Uplatňovanie zodpovednosti voči jednotlivým subjektom.
 • Rozlišovanie obchodného a občianskoprávneho vzťahu z hľadiska zodpovednosti.
 • Spôsoby vybavenia reklamácie a lehoty vybavenia.
 • Rozsah nárokov reklamujúcich subjektov.
 • Povinnosti predávajúcich a povinnosti výrobcov vo vzťahu k vadám.
 • Ako uzatvárať obchodné zmluvy z hľadiska uplatňovania a riešenia vád.
 • Ako uzatvárať spotrebiteľské zmluvy.
 • Reklamačné poriadky a ich obsah – tipy a príklady.
 • Uplatňovanie nárokov z vád na súdoch a ich riešenia v praxi.
 • Kontrolné oprávnenia a povinnosti kontrolovaných subjektov, príklady z praxe.
 • Novinky v oblasti spotrebiteľského práva.
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.
DátumMiestoCena  
4.4.2019Žilina[[variantprice:SEM303079]] EUR + DPHPrihlásiť sa
6.5.2019Bratislava[[variantprice:SEM303080]] EUR + DPHPrihlásiť sa
9.7.2019Bratislava[[variantprice:SEM303081]] EUR + DPHPrihlásiť sa
25.10.2019Bratislava[[variantprice:SEM303082]] EUR + DPHPrihlásiť sa

Na tomto seminári sa stretnete s pojmami ako

riešenie, reklamácia, zákazník, dodávateľ, odberateľ, prax, problematika, objasnenie, podmienka, chyba, objasnenie, proces, efektivita, pracovník, oddelenie, reklamačné oddelenie, zodpovednosť, výrobok, služba, občianske právo, obchodné právo, záruka, doba, vzťah, lehota, vbavenie, spôsob, rozsah, nárok, výrobok, zmluva, obchod, riešenie, uplatnenie, kontrola, oprávnenie, povinnosť, spotrbiteľ, poriadok, vada, subjekt, hľadisko, odlišnoť, obsah

Lektor

Mgr. Eva Braxatorisová

Advokátka, ktorá už počas štúdia nadobudla skúsenosti v komerčnej sfére v pozícii vedúcej projektov a riadenia marketingových spoločností. Po absolvovaní právnej praxe vo verejnej správe vykonáva od roku 2009 advokátsku prax samostatne. Je držiteľkou licencie mediátorky na riešenie sporov mimosúdnou cestou, pravidelne publikuje a vedie semináre, najmä v oblasti práva nehnuteľností, medicínskeho a rodinného práva a práva obchodných spoločností.

Časový harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 15:00  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

[[product_doc_actions]]
[[testimonials]]
[[more_from_author]]